Monday, June 29, 2009

Guzheng - Wang Lien (王聯) - The Lotus That Stands Out (出水筝) (Xuất Thủy Tranh)

夸父音乐系列 - 出水筝
Khoa Phụ Âm Nhạc Hệ Liệt - Xuất Thủy Tranh
Kua Fu Yin Le Xi Lie - Chu Shui Zheng
| APE+CUE (202 MB) | Guzheng | Instrumental | 1980 |

製作人 : 王森地
製作群 : 演出:古箏:王聯
發行日期 : 1980/01/01

Tracklist:
01 出水莲 Xuất thủy liên
chu shuĭ lián
02 高山流水 Cao san lưu thủy
gao shan liú shuĭ
03 美女思乡 Mỹ nữ tư hương
mĕi nǚ si xiang
04 汉宫秋月 Hán cung thu nguyệt
hàn gong qiu yuè
05 三潭印 Tam đàm ấn
san tán yìn
06 三宝佛 Tam bảo phật
san băo fú
07 寒鸦戏水 Hàn nha hí thủy
hán ya xì shuĭ
08 上楼 Thượng lâu
shàng lóu
09 寄生草 Kí sanh thảo
jì sheng căo
10 怨红 Oán hồng
yuàn hóng

DOWNLOAD
Password For All: share
Link Adrive.com(Public Share 14 Days)
Part1(100 MB) | Part2(100 MB) | Part3(2 MB)
Mirror Rapidshare.com
Part1(100 MB) | Part2(100 MB) | Part3(2 MB)
Mirror Megaupload.com
Part1(100 MB) | Part2(100 MB) | Part3(2 MB)
01 出水筝

Use this tool to split APE/CUE: Medieval CUE Splitter 1.2
Use this tool to convert APE/CUE to MP3: Easy CD-DA Extractor 12
  © All my music resources are for promotional purposes and trial only. Please do not write these links at any web pages! I do not encourage the distribution/piracy of illegal music whatsoever. All of the provided content are copyrights to the rightfully holders. If you enjoy the CDs posted, please BUY ORIGINAL CD to support the artists!
Tools - Foobar2000 - EZ CD Audio Converter - CUETools - WinRAR 5 - Faasoft

1 comment:

  1. 非常感谢~
    没想到能搜到这么经典的古筝专辑的ape下载

    ReplyDelete