Friday, June 26, 2009

[New Age] VA - Herbal Life (音乐系列) - Rose Love (2003) [APE]

VA - Herbal Life (音乐系列) - Rose Love
| APE+CUE (288 MB) | New Age | Instrumental | 2003 |

TCD-6301 擁抱。愛。玫瑰
製作人 : 許紫庭
製作群 : 作曲:范宗沛、董運昌、吳金黛、徐清原、許紫庭、李欣芸、楊錦聰、王俊傑、林培禎|
發行日期 : 2003/07/30

Tracklist:
01 花语 Hoa ngữ
hua yŭ
02 是名..爱 Thị danh .. ái
shì míng .. ài
03 以玫瑰之名 Dĩ mân côi chi danh
yĭ méi gui zhi míng
04 在雷诺瓦花园 Tại lôi nặc ngõa hoa viên
zài léi nuò wă hua yuán
05 双手的温柔 Song thủ đích ôn nhu
shuang shǒu de wen róu
06 晨采 Thần thải
chén căi
07 小王子的玫瑰 Tiểu vương tử đích mân côi
xiăo wáng zi de méi gui
08 园艺诗歌 Viên nghệ thi ca
yuán yì shi ge
09 幸福的泉 Hạnh phúc đích tuyền
xìng fú de quán
10 私的浴 Tư đích dục
si de yù

Password: share
Fileserve | Part1 Part2 Part3 | Megaupload | Part1 Part2 Part3 |
07.小王子的玫瑰

Other Albums:
VA - Herbal Life - Rose Love (2003) [APE] 
VA - Herbal Life - Moonlight-Lavender (2004) [APE]
VA - Herbal Life - Bossa Sweet Orange (2005) [APE]
  © All my music resources are for promotional purposes and trial only. Please do not write these links at any web pages! I do not encourage the distribution/piracy of illegal music whatsoever. All of the provided content are copyrights to the rightfully holders. If you enjoy the CDs posted, please BUY ORIGINAL CD to support the artists!
Tools - Foobar2000 - EZ CD Audio Converter - CUETools - WinRAR 5 - Faasoft

1 comment: