Monday, June 29, 2009

New Age - Yang XiuLan & OuYang Qian - An Invitation To Tea (奉茶)

Yang XiuLan & OuYang Qian - An Invitation To Tea (奉茶)
| APE+CUE (228 MB) | New Age | Instrumental | 1998 |

製作人 : 楊秀蘭、歐陽謙
製作群 : 作曲:史志有|演出:百合、張強、戴亞等人|演唱:百合、張強、戴亞等人
發行日期 : 1998/05/26

Tracklist:
01 奉茶 - 义情 Phụng trà - nghĩa tình
fèng chá - yì qíng
02 指间香 - 真情 Chỉ gian hương - chân tình
zhĭ jian xiang - zhen qíng
03 思想起 - 旧情 Tư tưởng khởi - cựu tình
si xiăng qĭ - jiù qíng
04 摘芽童心 - 稚情 Trích nha đồng tâm - trĩ tình
zhai yá tóng xin - zhì qíng
05 寄情 - 乡 Kí tình - hương
jì qíng - xiang
06 在水一方 - 惜情 Tại thủy nhất phương - tích tình
zài shuĭ yi fang - xí qíng
07 香凝绿林上 - 爱情 Hương ngưng lục lâm thượng - ái tình
xiang níng lǜ lín shàng - ài qíng
08 茶悟 - 放情 Trà ngộ - phóng tình
chá wù - fàng qíng

DOWNLOAD
Password For All: share
Link Adrive.com(Public Share 14 Days)
Part1(100 MB) | Part2(100 MB) | Part3(28 MB)
Mirror Rapidshare.com
Part1(100 MB) | Part2(100 MB) | Part3(28 MB)
Mirror Megaupload.com
Part1(100 MB) | Part2(100 MB) | Part3(28 MB)
05.寄情-鄉情

Use this tool to split APE/CUE: Medieval CUE Splitter 1.2
Use this tool to convert APE/CUE to MP3: Easy CD-DA Extractor 12
  © All my music resources are for promotional purposes and trial only. Please do not write these links at any web pages! I do not encourage the distribution/piracy of illegal music whatsoever. All of the provided content are copyrights to the rightfully holders. If you enjoy the CDs posted, please BUY ORIGINAL CD to support the artists!
Tools - Foobar2000 - EZ CD Audio Converter - CUETools - WinRAR 5 - Faasoft

0 Comments:

Post a Comment