Friday, July 24, 2009

Erhu (二胡) - Teng Di Xian - Jasmine (茉莉花) (Mạt Lị Hoa)

滕缔弦 二胡《茉莉花》
Teng Di Xian - Erhu - Mo Li Hua
Đằng Đề Huyền - Nhị hồ - Mạt Lị Hoa

| MP3 320kbps | Chinese Erhu Instrumental Music | 99.4 MB | 2001 |

唱片名称:难忘中国经典旋律 滕缔弦二胡 茉莉花
二胡演奏:滕缔弦
ISRC:CN-E11-01-310-00/A.J6
出版公司:江苏音像出版社
制作发行:广州爱必希文化传播有限公司
发行日期:2001

Tracklist:
01 茉莉花 Mạt lị hoa (Jasmine)
mò lì hua
02 谁不说咱家乡好 Thùy bất thuyết cha gia hương hảo
shéi bù shuo zán jia xiang hăo
03 真的好想你 Chân đích hảo tưởng nễ
zhen de hăo xiăng nĭ
04 花儿为什么这样红 Hoa nhân vi thậm yêu giá dạng hồng
hua ér wèi shén me zhè yàng hóng
05 送别 Tống biệt
sòng bié
06 洪湖水浪打浪 Hồng hồ thủy lãng đả lãng
hóng hú shuĭ làng dă làng
07 情深谊长 Tình thâm nghị trường
qíng shen yí cháng
08 梅花三弄 Mai hoa tam lộng
méi hua san nòng
09 小白花 Tiểu bạch hoa
xiăo bái hua
10 小城故事 Tiểu thành cố sự
xiăo chéng gù shì
11 摇篮曲 Diêu lam khúc
yáo lán qu
12 良宵 Lương tiêu
liáng xiao
13 孟姜女 Mạnh khương nữ
mèng jiang nǚ
14 孟姜女(未经HDCD处理)Mạnh khương nữ
mèng jiang nǚ ( wèi jing HDCD chǔ lǐ )

DOWNLOAD
Password For All: share
Link Adrive.com(Public Share 14 Days) | Mirror Rapidshare.com | Mirror Megaupload.com
01 茉莉花 Jasmine
  © All my music resources are for promotional purposes and trial only. Please do not write these links at any web pages! I do not encourage the distribution/piracy of illegal music whatsoever. All of the provided content are copyrights to the rightfully holders. If you enjoy the CDs posted, please BUY ORIGINAL CD to support the artists!
Tools - Foobar2000 - EZ CD Audio Converter - CUETools - WinRAR 5 - Faasoft

0 Comments:

Post a Comment