Friday, July 24, 2009

New Age - Rahul Sharma - Mountain Trail

Rahul Sharma - Mountain Trail
| APE+CUE (262 MB) | New Age | Instrumental | 2008 |

SD-6010 山徑風舞
發行日期 : 2008/3/25

Tracklist:
01 湿婆林伽 - 阿玛那特岩洞 Thấp bà lâm già - a mã na đặc nham đỗng
shi pó lín qié - a mă nă tè yán dòng
02 肯城章加峯 - 雪中的珍宝
Khẳng thành chương gia phong - tuyết trúng đích trân bảo
kĕn chéng zhang jia feng - xuĕ zhòng dì zhen băo
03 大吉岭 - 玩具火车 Đại cát lĩnh - ngoạn cụ hỏa xa
dà jí lĭng - wàn jù huǒ che
04 湿婆力山丘的落日 Thấp bà lực san khâu đích lạc nhật
shi pó lì shan qiu de luò rì
05 黄昏祷词 Hoàng hôn đảo từ
huáng hun dǎo cí
06 高瓦区的喜马拉雅 - 牧羊人与游牧者
Cao ngõa khu đích hỉ mã lạp nhã - mục dương nhân dữ du mục giả
gao wă qu de xĭ mă la yă - mù yáng rén yŭ yóu mù zhĕ

DOWNLOAD
Password For All: share
Link Adrive.com(Public Share 14 Days)
Part1(100 MB) | Part2(100 MB) | Part3(62 MB)
Mirror Rapidshare.com
Part1(100 MB) | Part2(100 MB) | Part3(62 MB)
Mirror Megaupload.com
Part1(100 MB) | Part2(100 MB) | Part3(62 MB)

Use this tool to split APE/CUE: Medieval CUE Splitter 1.2
Use this tool to convert APE/CUE to MP3: Easy CD-DA Extractor 12
  © All my music resources are for promotional purposes and trial only. Please do not write these links at any web pages! I do not encourage the distribution/piracy of illegal music whatsoever. All of the provided content are copyrights to the rightfully holders. If you enjoy the CDs posted, please BUY ORIGINAL CD to support the artists!
Tools - Foobar2000 - EZ CD Audio Converter - CUETools - WinRAR 5 - Faasoft

0 Comments:

Post a Comment