Saturday, July 11, 2009

New Age - Riverside Towns Misty Rain (潇湘烟雨) (Tiêu Tương Yên Vũ)

Riverside Towns Misty Rain (潇湘烟雨) (Tiêu Tương Yên Vũ)
| APE+CUE (239 MB) | New Age | Instrumental | 2006 |

TCD-4605 瀟湘煙雨
製作人 : 歐陽謙、楊秀蘭
製作群 : 作曲:史志有
發行日期 : 2006/5/25

Tracklist:
1 夜月看潮图 Dạ nguyệt khán triều đồ
yè yuè kàn cháo tú
2 洞庭秋月图 Đỗng đình thu nguyệt đồ
dòng tíng qiu yuè tú
3 湘乡小景图 Tương hương tiểu cảnh đồ
xiang xiang xiăo jĭng tú
4 潇湘图 Tiêu tương đồ
xiao xiang tú
5 蒲塘秋艳图 Bồ đường thu diễm đồ
pú táng qiu yàn tú
6 湖山春晓图 Hồ san xuân hiểu đồ
hú shan chun xiăo tú
7 湖山一览图 Hồ san nhất lãm đồ
hú shan yi lăn tú
8 两江名胜图 Lưỡng giang danh thắng đồ
liăng jiang míng shèng tú

DOWNLOAD

Password For All: share
Link Adrive.com(Public Share 14 Days)
Part1(100 MB) | Part2(100 MB) | Part3(39 MB)
Mirror Rapidshare.com
Part1(100 MB) | Part2(100 MB) | Part3(39 MB)
Mirror Megaupload.com
Part1(100 MB) | Part2(100 MB) | Part3(39 MB)
02 洞庭秋月圖

Use this tool to split APE/CUE: Medieval CUE Splitter 1.2
Use this tool to convert APE/CUE to MP3: Easy CD-DA Extractor 12
  © All my music resources are for promotional purposes and trial only. Please do not write these links at any web pages! I do not encourage the distribution/piracy of illegal music whatsoever. All of the provided content are copyrights to the rightfully holders. If you enjoy the CDs posted, please BUY ORIGINAL CD to support the artists!
Tools - Foobar2000 - EZ CD Audio Converter - CUETools - WinRAR 5 - Faasoft

0 Comments:

Post a Comment