Saturday, July 11, 2009

New Age - VA - Qi Shan Xíng Lu (谿山行旅) (Khê San Hành Lữ)

VA - Qi Shan Xíng Lu (谿山行旅) (Khê San Hành Lữ)
| APE+CUE (305 MB) | New Age | Instrumental | 1996 |

製作人 : 歐陽謙、楊秀蘭
製作群 : 作曲:史志有
發行日期 : 1996/08/27

Tracklist:
1 富春山居图 Phú xuân san cư đồ
fù chun shan ju tú
2 溪山行旅图 Khê san hành lữ đồ
qi shan xíng lǚ tú
3 蜡梅山禽图 Lạp mai san cầm đồ
là méi shan qín tú
4 千手千眼观世音菩萨 Thiên thủ thiên nhãn quan thế âm bồ tát
qian shǒu qian yăn guan shì yin pú sà
5 鹊华秋色 Thước hoa thu sắc
què huá qiu sè
6 华灯侍宴图 Hoa đăng thị yến đồ
huá deng shì yàn tú
7 早春图 Tảo xuân đồ
zăo chun tú
8 万壑松风图 Vạn hác tùng phong đồ
wàn huò song feng tú

DOWNLOAD
Password For All: share
Link Adrive.com(Public Share 14 Days)
Part1(100 MB) | Part2(100 MB) | Part3(100 MB) | Part4(5 MB)
Mirror Rapidshare.com
Part1(100 MB) | Part2(100 MB) | Part3(100 MB) | Part4(5 MB)
Mirror Megaupload.com
Part1(100 MB) | Part2(100 MB) | Part3(100 MB) | Part4(5 MB)
01 富春山居圖

Use this tool to split APE/CUE: Medieval CUE Splitter 1.2
Use this tool to convert APE/CUE to MP3: Easy CD-DA Extractor 12
  © All my music resources are for promotional purposes and trial only. Please do not write these links at any web pages! I do not encourage the distribution/piracy of illegal music whatsoever. All of the provided content are copyrights to the rightfully holders. If you enjoy the CDs posted, please BUY ORIGINAL CD to support the artists!
Tools - Foobar2000 - EZ CD Audio Converter - CUETools - WinRAR 5 - Faasoft

0 Comments:

Post a Comment