Thursday, July 9, 2009

[Matouqin] Various Artists - Ma Tou Qin (马头琴 Mã Đầu Cầm) (2008) [APE]

Various Artists - Ma Tou Qin (马头琴 Mã Đầu Cầm)
| APE+CUE | 357 MB | Matouqin, Instrumental | 2008 |

专辑名称: 马头琴 (LPCD45)
专辑介质:黑胶CD
发行公司:焦点唱片
出版社:黑龙江音像文化出版社
ISRC:CN-D17-08-804-00/A.J6
资源类型:APE+CUE

Tracklist:
01.宁夏 Trữ Hạ
Níng Xià
02.把根留住 Bả Căn Lưu Trụ
Bă Gen Liù Zhù
03.蒙古人 Mông Cổ Nhân
Méng Gŭ Rén
04.月亮代表我的心 Nguyệt Lượng Đại Biểu Ngã Đích Tâm
Yuè Liàng Dài Biăo Wǒ De Xin
05.天堂 Thiên Đường
Tian Táng
06.草原之夜 Thảo Nguyên Chi Dạ
Căo Yuán Zhi Yè
07.敖包相会 Ngao Bao Tương Hội
Áo Bao Xiāng Huì
08.美丽的草原我的家 Mỹ Lệ Đích Thảo Nguyên Ngã Đích Gia
Mĕi Lì De Căo Yuán Wǒ De Jia
09.回想曲 Hồi Tưởng Khúc
Huí Xiăng Qu
10.青藏高原 Thanh Tàng Cao Nguyên
Qing Cáng Gao Yuán
11.走西口 Tẩu Tây Khẩu
Zǒu Xi Kǒu
12.在那遥远的地方 Tại Na Diêu Viễn Đích Địa Phương
Zài Nă Yáo Yuăn De Dì Fang
13.花儿爲什么这样红 Hoa Nhân Vi Thậm Yêu Giá Dạng Hồng
Hua Ér Wèi Shén Me Zhè Yàng Hóng
14.草原上升起不落的太阳
Thảo Nguyên Thượng Thăng Khởi Bất Lạc Đích Thái Dương
Căo Yuán Shàng Sheng Qĭ Bù Luò De Tài Yáng

4Files | MC | BD | MG | Demo | Password: share
  © All my music resources are for promotional purposes and trial only. Please do not write these links at any web pages! I do not encourage the distribution/piracy of illegal music whatsoever. All of the provided content are copyrights to the rightfully holders. If you enjoy the CDs posted, please BUY ORIGINAL CD to support the artists!
Tools - Foobar2000 - EZ CD Audio Converter - CUETools - WinRAR 5 - Faasoft

2 comments:

  1. Đây là 1 trong những album mà mình thấy hay nhất! nếu bạn nào mê thể loại này thì tất nhiên không được bỏ qua album này..

    ReplyDelete
  2. Tìm mãi mới ra cover @@!
    http://image-7.verycd.com/d02f1d0d8671f84e87415e094b8b98e2272117/%E7%84%A6%E7%82%B9%E5%94%B1%E7%89%87-%E5%91%BC%E9%BA%A6%E5%A6%82%E6%9B%B2.%E9%95%BF%E8%B0%83%E5%A6%82%E9%A9%AC%E3%80%8A%E9%A9%AC%E5%A4%B4%E7%90%B4%E3%80%8B002.jpg

    ReplyDelete