Sunday, August 23, 2009

Dizi - Zhang Fan (张帆) - Di Yun (笛韵) (Địch Vận)

Zhang Fan (张帆) - Di Yun (笛韵) (Địch Vận)
| MP3 320kbps | Dizi,Erhu,Guzheng,Violon,Cello,Flute,Guitar | 128 MB | 2007 |

唱片名称:笛韵
笛子演奏:张帆
唱片编号:PCD-6423
ISRC:CN-F12-07-341-00/A.J6
发行公司:太平洋影音公司
发行日期:2007年
资源品质:320K/MP3

二胡(Erhu):黄江琴 (Huang Jiang Qin)
古筝(Guzheng):付娜 (Fu Nuo)
小提琴(Violon):张毅 (Zhang Yi)
大提琴(Violoncello):高志坚 (Gao Zhi Jian)
长笛(Flute):李娟 (Li Juan)
吉他(Guitar):周晶 (Zhou Jing)

Tracklist:
01 寂寞沙洲冷 Tịch mịch sa châu lãnh
jì mò sha zhou lĕng
02 跟往事干杯 Cân vãng sự can bôi
gen wǎng shì gān bēi
03 爱我的人和我爱的人 Ái ngã đích nhân hòa ngã ái đích nhân
ài wǒ de rén hé wǒ ài de rén
04 突然想爱你 Đột nhiên tưởng ái nễ
tú rán xiăng ài nĭ
05 再回首 Tái hồi thủ
zài huí shǒu
06 勇气 Dũng khí
yǒng qì
07 我是真的受伤了 Ngã thị chân đích thụ thương liễu
wǒ shì zhen de shòu shang liăo
08 白月光 Bạch nguyệt quang
bái yuè guang
09 Dear Friend
10 野花 Dã hoa
yĕ hua
11 梦中花 Mộng trung hoa
mèng zhong hua
12 爱我别走 Ái ngã biệt tẩu
ài wǒ bié zǒu

DOWNLOAD
Password For All: share
Link Adrive.com(Public Share 14 Days)
Part1(100 MB) | Part2(28 MB)
Mirror Rapidshare.com
Part1(100 MB) | Part2(28 MB)
Mirror Megaupload.com
Part1(100 MB) | Part2(28 MB)
08 白月光
  © All my music resources are for promotional purposes and trial only. Please do not write these links at any web pages! I do not encourage the distribution/piracy of illegal music whatsoever. All of the provided content are copyrights to the rightfully holders. If you enjoy the CDs posted, please BUY ORIGINAL CD to support the artists!
Tools - Foobar2000 - EZ CD Audio Converter - CUETools - WinRAR 5 - Faasoft

0 Comments:

Post a Comment