Friday, August 21, 2009

Jie Zou (捷奏) - The Chinese Folk Music - Guzheng (民乐·中国系列之古筝)

Jie Zou (捷奏) - The Chinese Folk Music - Guzheng
(民乐·中国系列之古筝)

| MP3 320kbps | Guzheng | Instrumental | 101 MB | 2005 |

专辑:捷奏DTS—民乐·中国系列之古筝
演奏:捷奏艺人
出版:北京中唱时代音像出版有限公司
发行:广州捷奏文化科技有限公司
发行时间:2005年

Tracklist:
01.千言万语 Thiên ngôn vạn ngữ (Mùa thu lá bay)
qian yán wàn yŭ
02.一剪梅 Nhất tiễn mai
yi jiăn méi
03.夜来香 Dạ lai hương
yè lái xiang
04.情人的眼泪 Tình nhân đích nhãn lệ
qíng rén de yăn lèi
05.婚誓 Hôn thệ
hun shì
06.甜蜜蜜 Điềm mật mật
tián mì mì
07.小白船 Tiểu bạch thuyền
xiăo bái chuán
08.外婆的彭湾湖 Ngoại bà đích bành loan hồ
wài pó de péng wan hú
09.水上人 Thủy thượng nhân
shuĭ shàng rén
10.阿佤人民唱情歌 A wa ren min chang qing ge
11.一个小心愿 Nhất cá tiểu tâm nguyện
yi gè xiăo xin yuàn

DOWNLOAD
Password For All: share
Link Adrive.com(Public Share 14 Days)
Part1(100 MB) | Part2(01 MB)
Mirror Rapidshare.com
Part1(100 MB) | Part2(01 MB)
Mirror Megaupload.com
Part1(100 MB) | Part2(01 MB)
01.千言万语
  © All my music resources are for promotional purposes and trial only. Please do not write these links at any web pages! I do not encourage the distribution/piracy of illegal music whatsoever. All of the provided content are copyrights to the rightfully holders. If you enjoy the CDs posted, please BUY ORIGINAL CD to support the artists!
Tools - Foobar2000 - EZ CD Audio Converter - CUETools - WinRAR 5 - Faasoft

0 Comments:

Post a Comment