Friday, August 14, 2009

VA - Emotion Pipa (情感琵琶)

VA - Emotion Pipa (情感琵琶)
| MP3 320kbps | Pipa | Instrumental | 92 MB |

专辑名称:情感琵琶
出版社:中国唱片深圳公司
ISRC:CNF310400080
条形码:9787884986255

Tracklist:
01 梁山伯与祝英台 Lương san bá dữ chúc anh đài
liáng shan bó yŭ zhù ying tái
02 诗意 Thi ý
shi yì
03 谣山情 Dao san tình
yáo shan qíng
04 星星索 Tinh tinh tác
xing xing suǒ
05 彝族舞曲 Di tộc vũ khúc
06 潜海姑娘 Tiềm hải cô nương
qián hăi gu niáng
07 旱天雷 Hạn thiên lôi
hàn tian léi
08 嫁女歌 Giá nữ ca
jià nǚ ge
09 梆子 Bang tử
bang zi

DOWNLOAD
Password For All: share
Link Adrive.com(Public Share 14 Days) | Mirror Rapidshare.com | Mirror Megaupload.com
08 嫁女歌
  © All my music resources are for promotional purposes and trial only. Please do not write these links at any web pages! I do not encourage the distribution/piracy of illegal music whatsoever. All of the provided content are copyrights to the rightfully holders. If you enjoy the CDs posted, please BUY ORIGINAL CD to support the artists!
Tools - Foobar2000 - EZ CD Audio Converter - CUETools - WinRAR 5 - Faasoft

0 Comments:

Post a Comment