Wednesday, November 25, 2009

[Guzheng] Lin Ling - Guzheng Du Zou Zhuan Ji (古筝独奏专辑) (Cổ Tranh Độc Tấu Chuyên Tập) [MP3/320K]


林玲 - 古筝独奏专辑
Lin Ling - Guzheng Du Zou Zhuan Ji
Lâm Linh - Cổ Tranh Độc Tấu Chuyên Tập
| MP3 320kbps | Guzheng | Instrumental | 98 MB |

专辑名称:林玲古筝独奏专集
古筝独奏:林玲
出版公司:公安部华盛音像出版社
发行公司:广东杰盛唱片有限公司

Tracklist:
01 渔舟唱晚(娄树华曲) Ngư chu xướng vãn ( lâu thụ hoa khúc )
yú zhou chàng wăn ( lǚ shù huá qu )
02 高山流水(浙江筝曲) Cao san lưu thủy ( chiết giang tranh khúc )
gao shan liú shuĭ ( zhè jiang zheng qu )
03 蕉窗夜雨(汉调筝曲) Tiêu song dạ vũ ( hán điều tranh khúc )
 jiao chuang yè yŭ ( hàn diào zheng qu )
04 寒鸦戏水(潮州筝曲) Hàn nha hí thủy ( triều châu tranh khúc )
hán ya xì shuĭ ( cháo zhou zheng qu )
05 汉宫秋月 (山东筝曲) Hán cung thu nguyệt ( san đông tranh khúc )
hàn gong qiu yuè ( shan dong zheng qu )
06 平沙落雁(潮州筝曲) Bình sa lạc nhạn ( triều châu tranh khúc )
píng sha luò yàn ( cháo zhou zheng qu )
07 叠断桥(山东狸曲、石夫改编) Điệp đoạn kiều ( san đông li khúc , thạch phu cải biên )
dié duàn qiáo ( shan dong lí qu , shí fu găi bian )
08 出水莲(汉调筝曲) Xuất thủy liên ( hán điều tranh khúc )
chu shuĭ lián ( hàn diào zheng qu )
09 梅花三弄(古琴曲改编) Mai hoa tam lộng ( cổ cầm khúc cải biên )
méi hua san nòng ( gŭ qín qu găi bian )

DOWNLOAD
Password For All: Megasharesvn
Link Rapidshare.com | Mirror Megaupload.com
08 出水莲
  © All my music resources are for promotional purposes and trial only. Please do not write these links at any web pages! I do not encourage the distribution/piracy of illegal music whatsoever. All of the provided content are copyrights to the rightfully holders. If you enjoy the CDs posted, please BUY ORIGINAL CD to support the artists!
Tools - Foobar2000 - EZ CD Audio Converter - CUETools - WinRAR 5 - Faasoft

0 Comments:

Post a Comment