Monday, December 28, 2009

[Classical] VA - Chinese Official Classical Music (官方乐典) [2009] [WAV]


VA - Chinese Official Classical Music (官方乐典) [2009]
| WAV+CUE (399 MB) | Guzheng,Pipa,Xun,Erhu,Dizi,MaTouQin | Classical | 2009 |


专辑名称:官方乐典 DSD
专辑艺人:群星 VA
制作公司:魔音唱片
发行公司:广东东升影视文化传播有限公司
出    版:广东音像出版社
ISRC编码:CN-F18-09-538-00/A.J6
发行时间:2009-12-18

Tracklist:
01 万物生 Vạn vật sanh
wàn wù sheng
02 青藏高原 Thanh tàng cao nguyên
qing cáng gao yuán
03 达古拉 Đạt cổ lạp
dá gŭ la
04 坐上火车去拉萨 Tọa thượng hỏa xa khứ lạp tát
zuò shàng huǒ che qù la sà
05 梦驼铃 Mộng đà linh
mèng tuó líng
06 我要去西藏 Ngã yếu khứ tây tàng
wǒ yào qù xi cáng
07 我和草原有个约定 Ngã hòa thảo nguyên hữu cá ước định
wǒ hé căo yuán yǒu gè yue dìng
08 梦中的唐古拉 Mộng trúng đích đường cổ lạp
mèng zhòng dì táng gŭ la
09 高原蓝 Cao nguyên lam
gao yuán lán
10 美丽的康定溜溜的城 Mỹ lệ đích khang định lưu lưu đích thành
mĕi lì de kang dìng liù liu de chéng
11 成吉思汗的传说 Thành cát tư hãn đích truyền thuyết
chéng jí si hàn de chuán shuō
12 遇上你是我的缘 Ngộ thượng nễ thị ngã đích duyên
yù shàng nĭ shì wǒ de yuán
13 乌苏里船歌 Ô tô lý thuyền ca
wu su lĭ chuán ge

Password For All: Megasharesvn
Link Rapidshare.com | Part1 | Part2 |
Mirror Filefactory.com | Part1 | Part2 |
Demo
  © All my music resources are for promotional purposes and trial only. Please do not write these links at any web pages! I do not encourage the distribution/piracy of illegal music whatsoever. All of the provided content are copyrights to the rightfully holders. If you enjoy the CDs posted, please BUY ORIGINAL CD to support the artists!
Tools - Foobar2000 - EZ CD Audio Converter - CUETools - WinRAR 5 - Faasoft

0 Comments:

Post a Comment