Wednesday, December 30, 2009

[Folk/Erhu/Pipa] Song Fei & Du Cong Deng - National Beauty (国色 Quốc Sắc) (2004) [WAV]

Song Fei & Du Cong Deng - National Beauty (国色 Quốc Sắc)
| WAV+CUE | 336MB | Erhu, Pipa, Xiao, Folk, Instrumental | 2004 |

专辑中文名: 国色
艺术家: 宋飞 & 杜聪等
版本: XRCD
发行公司:瑞鸣唱片
发行时间:2004年

Tracklist:
01. 沉鱼.西施浣纱 Chén Yú - Xī Shī Huàn Shā
Trầm Ngư - Tây Thi Cán Sa
02. 落雁.昭君出塞 Luò Yàn - Zhāo Jūn Chū Sài
Lạc Nhạn - Chiêu Quân Xuất Tái
03. 闭月.貂婵弄影 Bì Yuè - Diāo Chán Nòng Yǐng
Bế Nguyệt - Điêu Thiền Lộng Ảnh
04. 羞花.玉环新浴 Xiū Huā - Yù Huán Xīn Yù
Tu Hoa - Ngọc Hoàn Tân Dục
05. 留仙.飞燕怜舞 Liú Xiān - Fēi Yàn Lián Wǔ
Lưu Tiên - Phi Yến Liên Vũ
06. 惊鸿.甄妃挽髻 Jīng Hóng - Zhēn Fēi Wǎn Jì
Kinh Hồng - Chân Phi Vãn Kế
07. 过云.宝珠乘鸾 Guò Yún - Bǎo Zhū Chéng Luán
Quá Vân - Bảo Châu Thừa Loan
08. 化蝶.香妃归汉 Huà Dié - Xiāng Fēi Guī Hàn
Hóa Điệp - Hương Phi Quy Hán

FF | RG | AD | Demo | Password: vnltue

Other Album:
Song Fei & Zhang Qiang - National Beauty And Heavenly Fragrance [APE]
  © All my music resources are for promotional purposes and trial only. Please do not write these links at any web pages! I do not encourage the distribution/piracy of illegal music whatsoever. All of the provided content are copyrights to the rightfully holders. If you enjoy the CDs posted, please BUY ORIGINAL CD to support the artists!
Tools - Foobar2000 - EZ CD Audio Converter - CUETools - WinRAR 5 - Faasoft

0 Comments:

Post a Comment