Thursday, December 24, 2009

[Ma Tou Qin] Aori Gele - Hei Ma Qin (黑马琴) (Hắc Mã Cầm) [2009] [WAV]


Aori Gele - Hei Ma Qin (黑马琴) (Hắc Mã Cầm) [2009]
| WAV+CUE (450 MB) | Ma Tou Qin | Instrumental | 2009 |


唱片名称:黑马琴
演奏:傲日格乐 Aori Gele
ISRC:CN-F18-09-511-00/A.J6
出版公司:广东音像出版社
发行公司:广东怡人音像文化传播有限公司
发行日期:2009/12/01
资源类型:WAV+CUE

Tracklist:
01.火苗 Hỏa miêu
huǒ miáo
02.姑娘我爱你 Cô nương ngã ái nễ
gu niáng wǒ ài nĭ
03.慈祥的母亲 Từ tường đích mẫu thân
The Mother's Love
04.父亲的草原母亲的河 Phụ thân đích thảo nguyên mẫu thân đích hà
fù qin de căo yuán mŭ qin de hé
05.岁月中秋 Tuế nguyệt Trung thu
suì yuè Zhōng qiū
06.蒙古人 Mông cổ nhân
méng gŭ rén
07.蓝色的蒙古高原 Lam sắc đích mông cổ cao nguyên
lán sè de méng gŭ gao yuán
08.佛 Phật

09.向往神鹰 Hướng vãng thần ưng
xiàng wăng shén ying
10.天边 Thiên biên
tian bian
11.玛尼墙 Mã ni tường
mă ní qiáng
12.可爱的一朵玫瑰花 Khả ái đích nhất đóa mân côi hoa
kĕ ài de yi duǒ méi gui hua
13.最后的倾诉 Tối hậu đích khuynh tố
zuì hòu de qing sù

Password For All: Megasharesvn
Link Rapidshare.com | Part1 | Part2 | Part3 |
Mirror Filefactory.com | Part1 | Part2 | Part3 |
Demo
  © All my music resources are for promotional purposes and trial only. Please do not write these links at any web pages! I do not encourage the distribution/piracy of illegal music whatsoever. All of the provided content are copyrights to the rightfully holders. If you enjoy the CDs posted, please BUY ORIGINAL CD to support the artists!
Tools - Foobar2000 - EZ CD Audio Converter - CUETools - WinRAR 5 - Faasoft

0 Comments:

Post a Comment