Saturday, March 27, 2010

[Guqin] Fan Liying - Wild Geese Honk On The Strings (古琴类-弦上雏声) (2006) [WAV]

Fan Liying - Wild Geese Honk On The Strings
古琴类-弦上雏声(范立颖古琴独奏专辑)
Cổ Cầm Loại - Huyền Thượng Sồ Thanh 
(Phạm Lập Dĩnh Cổ Cầm Độc Tấu Chuyên Tập)
| WAV+CUE (317 MB) | Guqin | Instrumental | 2006 |

专辑中文名: 古琴类-弦上雏声(范立颖古琴独奏专辑)
专辑英文名: Wild Geese Honk On The Strings
艺术家: 龙音唱片
音乐类型: 民乐
资源格式: WAV
版本: [龙音海文版 CD0294]
发行时间: 2006年

Tracklist:
01. 平沙落雁 Bình Sa Lạc Nhạn [0:08:29.12]
Píng Sha Luò Yàn
02. 醉渔唱晚 Túy Ngư Xướng Vãn [0:05:07.27]
Zuì Yú Chàng Wăn
03. 忆故人 Ức Cố Nhân [0:09:13.64]
Yì Gù Rén
04. 广陵散 Quảng Lăng Tán [0:07:30.21]
Guăng Líng Săn
05. 欸乃 Ai Nãi [0:07:47.10]
Ăi Năi
06. 阳关三叠 Dương Quan Tam Điệp [0:05:54.21]
Yáng Guan San Dié
07. 潇湘水云  Tiêu Tương Thủy Vân [0:11:52.25]
Xiao Xiang Shuĭ Yún
08. 梅园吟  Mai Viên Ngâm [0:08:39.67]
Méi Yuán Yín
09. 关山月  Quan San Nguyệt [0:02:09.70]
Guan Shan Yuè

Password: Megasharesvn
Link Fileserve | Part1 Part2 | Mirror Filefactory | Part1 Part2 | Demo |
  © All my music resources are for promotional purposes and trial only. Please do not write these links at any web pages! I do not encourage the distribution/piracy of illegal music whatsoever. All of the provided content are copyrights to the rightfully holders. If you enjoy the CDs posted, please BUY ORIGINAL CD to support the artists!
Tools - Foobar2000 - EZ CD Audio Converter - CUETools - WinRAR 5 - Faasoft

0 Comments:

Post a Comment