Saturday, July 3, 2010

[Harp] Kong Hou - Yu Da Ba Jiao (雨打芭蕉 Vũ Đả Ba Tiêu) [2009] [MP3/320K]

Kong Hou - Yu Da Ba Jiao (雨打芭蕉 Vũ Đả Ba Tiêu)
| MP3 320Kbps | Harp,Xiao,Erhu,Piano | Instrumental | 99 MB | 2009 |

名称: 箜篌·雨打芭蕉
发行: 天津泰达音像发行中心
出版: 国际文化交流音像出版社
唱片编号: CN-A26-09-352-00/A.J6

Tracklist:
01 高山流水 Cao san lưu thủy
gāo shān liú shuǐ
02 茉莉花(与二胡和大提琴) Mạt lị hoa ( dữ nhị hồ hòa đại đề cầm )
mò lì huā ( yǔ èr hú hē dà dī qín )
03 良宵 Lương tiêu
liáng xiāo
04 关山月(与大提琴、箫及编钟) Quan san nguyệt ( dữ đại đề cầm , tiêu cập biên chung )
guān shān yuè ( yǔ dà dī qín , xiāo jí biān zhōng )
05 阳春白雪 Dương xuân bạch tuyết
yáng chūn bái xuě
06 二泉映月(与箫) Nhị tuyền ánh nguyệt ( dữ tiêu )
èr quán yìng yuè ( yǔ xiāo )
07 雨打芭蕉 Vũ đả ba tiêu
yǔ dá bā jiāo
08 梅花三弄(与箫和编钟) Mai hoa tam lộng ( dữ tiêu hòa biên chung )
méi huā sān lòng ( yǔ xiāo hē biān zhōng )
09 平湖秋月 Bình hồ thu nguyệt
píng hú qiū yuè
10 渔舟唱晚(与箫) Ngư chu xướng vãn ( dữ tiêu )
yú zhōu chàng wǎn ( yǔ xiāo )

Password For All: Megasharesvn
Link Megaupload.com | Mirror Filefactory.com
Demo

01.高山流水.mp3
  © All my music resources are for promotional purposes and trial only. Please do not write these links at any web pages! I do not encourage the distribution/piracy of illegal music whatsoever. All of the provided content are copyrights to the rightfully holders. If you enjoy the CDs posted, please BUY ORIGINAL CD to support the artists!
Tools - Foobar2000 - EZ CD Audio Converter - CUETools - WinRAR 5 - Faasoft

0 Comments:

Post a Comment