Wednesday, October 6, 2010

[Folk/Dong Xiao] Tan Bao Shuo - TAM Po-shek and Elegant Pieces of Xiao (洞箫古意) (2005) [WAV]

Tan Bao Shuo - TAM Po-shek and Elegant Pieces of Xiao
Đàm Bảo Thạc (谭宝硕) - Đỗng Tiêu Cổ Ý (洞箫古意)
| WAV+CUE | 418 MB | Dong Xiao, Folk, Instrumental | 2005 |

专辑中文名: 笛箫等吹管类-谭宝硕与 (洞箫古意)
专辑英文名: TAM Po-shek and Elegant Pieces of Xiao
艺术家: 龙音唱片
音乐类型: 民乐 (Folk Music)
发行时间: 2005年

古琴 Guqin:谢俊仁 Xie Jun Ren
古筝 Guzheng:刘瑞中 Liu Rui Zhong
洞箫 Dong Xiao:谭宝硕 Tan Bao Shuo

Tracklist:
01. 平沙落雁 ( 洞箫与古琴) Píng Shā Luò Yàn (Dòng Xiāo Yǔ Gǔ Qín)
Bình Sa Lạc Nhạn (Đỗng Tiêu Dữ Cổ Cầm)
02. 落梅风 ( 洞箫与古筝) Luò Méi Fēng (Dòng Xiāo Yǔ Gǔ Zhēng)
Lạc Mai Phong (Đỗng Tiêu Dữ Cổ Tranh)
03. 阳关三迭 ( 洞箫与古琴) Yáng Guān Sān Dié (Dòng Xiāo Yǔ Gǔ Qín)
Dương Quan Tam Điệt (Đỗng Tiêu Dữ Cổ Cầm)
04. 别鹤怨 ( 洞箫独奏) Bié Hè Yuàn (Dòng Xiāo Dú Zòu)
Biệt Hạc Oán (Đỗng Tiêu Độc Tấu)
05. 昭君怨 ( 洞箫与古筝) Zhāo Jūn Yuàn (Dòng Xiāo Yǔ Gǔ Zhēng)
Chiêu Quân Oán (Đỗng Tiêu Dữ Cổ Tranh)
06. 秋江夜泊 ( 洞箫 、 朗诵与打击乐)
Qiū Jiāng Yè Bó (Dòng Xiāo、Lǎng Sòng Yǔ Dǎ Jī Yuè)
Thu Giang Dạ Bạc (Đỗng Tiêu、Lãng Tụng Dữ Đả Kích Nhạc)
07. 妆台秋思 ( 洞箫与古筝) Zhuāng Tái Qiū Sī (Dòng Xiāo Yǔ Gǔ Zhēng)
Trang Đài Thu Tư (Đỗng Tiêu Dữ Cổ Tranh)
08. 长相思 ( 洞箫 、 诗吟诵与古琴)
Zhǎng Xiāng Sī (Dòng Xiāo、Shī Yín Sòng Yǔ Gǔ Qín)
Trưởng Tương Tư (Đỗng Tiêu、Thi Ngâm Tụng Dữ Cổ Cầm)
09. 禅院钟声 ( 洞箫与古筝) Chán Yuàn Zhōng Shēng (Dòng Xiāo Yǔ Gǔ Zhēng)
Thiện Viện Chung Thanh (Đỗng Tiêu Dữ Cổ Tranh)
10. 高山流水 ( 洞箫与古筝) Gāo Shān Liú Shuǐ (Dòng Xiāo Yǔ Gǔ Zhēng)
Cao Sơn Lưu Thủy (Đỗng Tiêu Dữ Cổ Tranh)

FF | MC | BD | Demo | Password: share
  © All my music resources are for promotional purposes and trial only. Please do not write these links at any web pages! I do not encourage the distribution/piracy of illegal music whatsoever. All of the provided content are copyrights to the rightfully holders. If you enjoy the CDs posted, please BUY ORIGINAL CD to support the artists!
Tools - Foobar2000 - EZ CD Audio Converter - CUETools - WinRAR 5 - Faasoft

0 Comments:

Post a Comment