Saturday, November 20, 2010

[Flute] Zhao Xiao Feng - Presence Flute - Snowing (飘雪 Phiêu Tuyết) (1998) [FLAC]

Zhao Xiao Feng - Presence Flute - Snowing
赵晓峰 《飘雪: 清扬长笛》
Triệu Hiểu Phong - Phiêu Tuyết (Thanh Dương Trường Địch)
| FLAC (Tracks) | 357 MB | Flute | Instrumental | 1998 |

专辑中文名: 飘雪:清扬长笛
专辑歌手: 赵晓峰
音乐风格: 轻音乐 /純音
资源格式: FLAC
发行时间: 1998年
1998 CHINA RECORD CD. GUANGZHOU

Tracklist:
01.  千千阙歌 Qiān qiān quē gē
Thiên thiên khuyết ca
02.  棋子 Qí zǐ
Kỳ tử
03.  心太软 Xīn tài ruǎn
Tâm thái nhuyễn
04.  忘情水 Wàng qíng shuǐ
Vong tình thủy
05.  雪人 Xuě rén
Tuyết nhân
06.  路灯下的小女孩 Lù dēng xià de xiǎo nǚ hái
Lộ đăng hạ đích tiểu nữ hài
07.  我曾用心爱着你 Wǒ zēng yòng xīn ài zhe nǐ
Ngã tằng dụng tâm ái trước nâm
08.  那一场风花雪月的事 Nà yī chǎng fēng huā xuě yuè de shì
Na nhất trường phong hoa tuyết nguyệt đích sự
09.  飘雪 Piāo xuě
Phiêu tuyết
10.  哭砂 Kū shā
Khốc sa
11.  把悲伤留给自己 Bǎ bēi shāng liú gěi zì jǐ
Bả bi thương lưu cấp tự kỷ
12.  北风吹 Běi fēng chuī
Bắc phong xuy
13.  乡恋 Xiāng liàn
Hương luyến
14.  像雾像雨又像风 Xiàng wù xiàng yǔ yòu xiàng fēng
Tượng vụ tượng vũ hựu tượng phong
15.  味道 Wèi dao
Vị đạo

Link Filefactory | Mirror Hotfile | Demo |
  © All my music resources are for promotional purposes and trial only. Please do not write these links at any web pages! I do not encourage the distribution/piracy of illegal music whatsoever. All of the provided content are copyrights to the rightfully holders. If you enjoy the CDs posted, please BUY ORIGINAL CD to support the artists!
Tools - Foobar2000 - EZ CD Audio Converter - CUETools - WinRAR 5 - Faasoft

0 Comments:

Post a Comment