Tuesday, November 23, 2010

[Saxophone] VA - Deng Lijun (Teresa Teng) Sakesi Feng (邓丽君萨克斯风) [FLAC]

VA - Deng Lijun (Teresa Teng) Sakesi Feng
邓丽君萨克斯风
Đặng Lệ Quân Tát Khắc Tư Phong
| FLAC+CUE | 353 MB | Saxophone | Instrumental | Chinese |

专辑中文名: 邓丽君萨克斯风
艺术家: 纯音乐
版本: [FLAC]
地区: 大陆

Tracklist:
01.  甜蜜蜜 Tián mì mì
Điềm mật mật
02.  小城故事 Xiǎo chéng gù shì
Tiểu thành cố sự
03.  月亮代表我的心 Yuè liang dài biǎo wǒ de xīn
Nguyệt lượng đại biểu ngã đích tâm
04.  我和你 Wǒ hé nǐ
Ngã hòa nễ
05.  你怎么说 Nǐ zěn me shuō
Nâm chẩm yêu thuyết
06.  酒醉探戈 Jiǔ zuì tàn gē
Tửu túy tham qua
07.  路边的野花你不要采 Lù biān de yě huā nǐ bù yào cǎi
Lộ biên đích dã hoa nâm bất yếu thải
08.  再见爱人 Zài jiàn ài rén
Tái kiến ái nhân
09.  情人关怀 Qíng rén guān huái
Tình nhân quan hoài
10.  美酒加咖啡 Měi jiǔ jiā kā fēi
Mỹ tửu gia già phê
11.  在水一方 Zài shuǐ yī fāng
Tại thủy nhất phương
12.  月光小夜曲 Yuè guāng xiǎo yè qǔ
Nguyệt quang tiểu dạ khúc
13.  海鸥 Hǎi ōu
Hải âu
14.  水长流 Shuǐ cháng liú
Thủy trường lưu
15.  榕树下 Róng shù xia
Dong thụ hạ
16.  午夜香吻 Wǔ yè xiāng wěn
Ngọ dạ hương vẫn
17.  茉莉花 Mò li huā
Mạt lị hoa

FF | RG | Demo |
  © All my music resources are for promotional purposes and trial only. Please do not write these links at any web pages! I do not encourage the distribution/piracy of illegal music whatsoever. All of the provided content are copyrights to the rightfully holders. If you enjoy the CDs posted, please BUY ORIGINAL CD to support the artists!
Tools - Foobar2000 - EZ CD Audio Converter - CUETools - WinRAR 5 - Faasoft

1 comment: