Monday, January 17, 2011

[Folk/Instrumental] Fa Shao San Jue Shang 3 - Ren Xing Qian Li (儿行千里 Nhân Hành Thiên Lí) (2010) [WAV]

Fa Shao San Jue Shang 3 - Ren Xing Qian Li (Nhân Hành Thiên Lí)
发烧三绝赏③·儿行千里
| WAV+CUE | 423 MB | Folk/Instrumental | Chinese | 2010 |

专辑名称:发烧三绝赏③·儿行千里 DSD
发行公司:广东松竹梅影音(国际唱片)制品有限公司
出版公司:广东音像出版社
ISRC编码:CN-F18-08-428-00/A.J6
发行日期:2010/11

Tracklist:
01. 母亲 Mǔ Qin
Mẫu Thân
02. 常回家看看 Cháng Huí Jiā Kàn Kàn
Thường Hồi Gia Khán Khán
03. 想起老妈妈 Xiǎng Qǐ Lǎo Mā Ma
Tưởng Khởi Lão Mụ Mụ
04. 太湖美 Tài Hú Měi
Thái Hồ Mỹ
05. 二月里来 Èr Yuè Lǐ Lái
Nhị Nguyệt Lý Lai
06. 月满西楼 Yuè Mǎn Xī Lóu
Nguyệt Mãn Tây Lâu
07. 知道不知道 Zhī Dao Bù Zhī Dào
Tri Đạo Bất Tri Đạo
08. 春江花月夜 Chūn Jiāng Huā Yuè Yè
Xuân Giang Hoa Nguyệt Dạ
09. 情深意长 Qíng Shēn Yì Cháng
Tình Thâm Ý Trường
10. 烟花三月 Yān Huā Sān Yuè
Yên Hoa Tam Nguyệt
11. 知音 Zhī Yīn
Tri Âm
12. 父老乡亲 Fù Lǎo Xiāng Qīn
Phụ Lão Hương Thân
13. 儿行千里 Ren Xíng Qiān Lǐ
Nhân Hành Thiên Lí

BD 1 2 | MG 1 2 | Demo |


Other Albums:
Fa Shao San Jue Shang 1 - Liu Yang He (浏阳河) (2010) [WAV]
Fa Shao San Jue Shang 2 - Ju Hua Tai (菊花台) (2010) [WAV]
Fa Shao San Jue Shang 3 - Ren Xing Qian Li (儿行千里) (2010) [WAV]
  © All my music resources are for promotional purposes and trial only. Please do not write these links at any web pages! I do not encourage the distribution/piracy of illegal music whatsoever. All of the provided content are copyrights to the rightfully holders. If you enjoy the CDs posted, please BUY ORIGINAL CD to support the artists!
Tools - Foobar2000 - EZ CD Audio Converter - CUETools - WinRAR 5 - Faasoft

0 Comments:

Post a Comment