Wednesday, April 27, 2011

[New Age] VA - Zen Relaxation Series II - Energetic Rhythm (2010) [WAV]

VA - Zen Relaxation Series II - Energetic Rhythm (2010)
音乐舒压进阶版 - 滋養交感 搖擺活力
Âm Nhạc Thư Áp Tiến Giai Bản
Tư Dưỡng Giao Cảm - Diêu Bãi Hoạt Lực
| WAV+CUE | 336 MB | New Age/Healing | Instrumental | 2010 |

Tracklist:
01  天地一沙鸥 Tiān Dì Yī Shā Ōu 
Thiên Địa Nhất Sa Âu 
02  微笑星球 Wēi Xiào Xīng Qiú 
Vi Tiếu Tinh Cầu 
03  早鸟 Zǎo Niǎo 
Tảo Điểu 
04  麻雀之舞 Má Què Zhī Wǔ 
Ma Tước Chi Vũ 
05  鲸鱼在唱歌 Jīng Yú Zài Chàng Gē 
Kình Ngư Tại Xướng Ca 
06  中山北路 Zhōng Shān Běi Lù 
Trung Sơn Bắc Lộ 
07  阳光舞甜橙 Yáng Guāng Wǔ Tián Chéng 
Dương Quang Vũ Điềm Chanh 
08  微笑天堂 Wēi Xiào Tiān Táng 
Vi Tiếu Thiên Đường 
09  夏夜晚风 Xià Yè Wǎn Fēng 
Hạ Dạ Vãn Phong 
10  橘色温度 Jú Sè Wēn Dù 
Quất Sắc Ôn Độ 
11  迷路 Mí Lù 
Mê Lộ 
12  哩程数未满 Li Chéng Shù Wèi Mǎn
Lý Trình Số Vị Mãn

MG | AD | Demo |

Other Albums:
Zen Relaxation I - Energy Rejuvenation (2008) [APE]
Zen Relaxation I - Embracing The Love Within (2008) [APE]
Zen Relaxation I - Healing For The Wounded Soul (2008) [APE]
Zen Relaxation I - Zen Harmony (2008) [APE]
Zen Relaxation I - Tranquil Dreams (2008) [APE]
Zen Relaxation II - Stimulating Vitality (2010) [WAV]
Zen Relaxation II - Energetic Rhythm (2010) [WAV]
Zen Relaxation II - Harmonious Balance (2010) [WAV]
Zen Relaxation II - A Calming Pace for the Spirit (2010) [WAV]
Zen Relaxation II - Extended Tranquility (2010) [WAV]
  © All my music resources are for promotional purposes and trial only. Please do not write these links at any web pages! I do not encourage the distribution/piracy of illegal music whatsoever. All of the provided content are copyrights to the rightfully holders. If you enjoy the CDs posted, please BUY ORIGINAL CD to support the artists!
Tools - Foobar2000 - EZ CD Audio Converter - CUETools - WinRAR 5 - Faasoft

0 Comments:

Post a Comment