Wednesday, April 27, 2011

[New Age] VA - Zen Relaxation Series II - Harmonious Balance (2010) [WAV]

VA - Zen Relaxation Series II - Harmonious Balance (2010)
音乐舒压进阶版 - 交感平衡 幸福運轉中
Âm Nhạc Thư Áp Tiến Giai Bản
Giao Cảm Bình Hành - Hạnh Phúc Vận Chuyển Trung
| WAV+CUE | 374 MB | New Age/Healing | Instrumental | 2010 |

Tracklist:
01  日光印象 Rì Guāng Yìn Xiàng 
Nhật Quang Ấn Tượng 
02 Cafe 的窗外 Cafe De Chuāng Wài 
Cafe Đích Song Ngoại 
03  流过城市一条温柔的河 Liú Guò Chéng Shì Yī Tiáo Wēn Róu De Hé 
Lưu Quá Thành Thị Nhất Điều Ôn Nhu Đích Hà 
04  湖岸月光 Hú Àn Yuè Guāng 
Hồ Ngạn Nguyệt Quang 
05  水云间 (平衡版) Shuǐ Yún Jiān (Píng Héng Bǎn)  
Thủy Vân Gian (Bình Hành Bản)  
06  水鸟之歌 (平衡版) Shuǐ Niǎo Zhī Gē (Píng Héng Bǎn) 
Thủy Điểu Chi Ca (Bình Hành Bản)
07  逐浪 Zhú Làng 
Trục Lãng 
08  那年夏天的海 Nà Nián Xià Tiān De Hǎi 
Na Niên Hạ Thiên Đích Hải 
09  水车 (平衡版) Shuǐ Chē (Píng Héng Bǎn)
Thủy Xa (Bình Hành Bản)
10  那不勒斯蓝色夜 Nà Bù Lè Sī Lán Sè Yè 
Na Bất Lặc Tư Lam Sắc Dạ 
11  在河之洲 Zài Hé Zhī Zhōu 
Tại Hà Chi Châu
12  风的遊戏 Fēng De Yóu Xì
Phong Đích Du Hí

MG | AD | Demo |

Other Albums:
Zen Relaxation I - Energy Rejuvenation (2008) [APE]
Zen Relaxation I - Embracing The Love Within (2008) [APE]
Zen Relaxation I - Healing For The Wounded Soul (2008) [APE]
Zen Relaxation I - Zen Harmony (2008) [APE]
Zen Relaxation I - Tranquil Dreams (2008) [APE]
Zen Relaxation II - Stimulating Vitality (2010) [WAV]
Zen Relaxation II - Energetic Rhythm (2010) [WAV]
Zen Relaxation II - Harmonious Balance (2010) [WAV]
Zen Relaxation II - A Calming Pace for the Spirit (2010) [WAV]
Zen Relaxation II - Extended Tranquility (2010) [WAV]
  © All my music resources are for promotional purposes and trial only. Please do not write these links at any web pages! I do not encourage the distribution/piracy of illegal music whatsoever. All of the provided content are copyrights to the rightfully holders. If you enjoy the CDs posted, please BUY ORIGINAL CD to support the artists!
Tools - Foobar2000 - EZ CD Audio Converter - CUETools - WinRAR 5 - Faasoft

0 Comments:

Post a Comment