Wednesday, April 27, 2011

[New Age] VA - Zen Relaxation Series II - Extended Tranquility (2010) [WAV]

VA - Zen Relaxation Series II - Extended Tranquility (2010)
音乐舒压进阶版 - 鬆放交感 舒舒服服鬆到底
Âm Nhạc Thư Áp Tiến Giai Bản
Tùng Phóng Giao Cảm - Thư Thư Phục Phục Tùng Đáo Để
| WAV+CUE | 451 MB | New Age/Healing | Instrumental | 2010 |

Tracklist:
01  如诗般宁静  (钢琴长版) Rú Shī Bān Níng Jìng (Gāng Qín Cháng Bǎn)
Như Thi Ban Ninh Tĩnh (Cương Cầm Trường Bản)
02  柔软的水滴 Róu Ruǎn De Shuǐ Dī  
Nhu Nhuyễn Đích Thủy Trích  
03  空灵之境 Kōng Líng Zhī Jìng  
Không Linh Chi Cảnh  
04  花的冥想 Huā De Míng Xiǎng  
Hoa Đích Minh Tưởng  
05  海的呼吸 Hǎi De Hū Xī  
Hải Đích Hô Hấp  
06  平衡纾压  (松放版) Píng Héng Shū Yā (Sōng Fàng Bǎn)
Bình Hành Thư Áp (Tùng Phóng Bản)

MG | AD | Demo |

Other Albums:
Zen Relaxation I - Energy Rejuvenation (2008) [APE]
Zen Relaxation I - Embracing The Love Within (2008) [APE]
Zen Relaxation I - Healing For The Wounded Soul (2008) [APE]
Zen Relaxation I - Zen Harmony (2008) [APE]
Zen Relaxation I - Tranquil Dreams (2008) [APE]
Zen Relaxation II - Stimulating Vitality (2010) [WAV]
Zen Relaxation II - Energetic Rhythm (2010) [WAV]
Zen Relaxation II - Harmonious Balance (2010) [WAV]
Zen Relaxation II - A Calming Pace for the Spirit (2010) [WAV]
Zen Relaxation II - Extended Tranquility (2010) [WAV]
  © All my music resources are for promotional purposes and trial only. Please do not write these links at any web pages! I do not encourage the distribution/piracy of illegal music whatsoever. All of the provided content are copyrights to the rightfully holders. If you enjoy the CDs posted, please BUY ORIGINAL CD to support the artists!
Tools - Foobar2000 - EZ CD Audio Converter - CUETools - WinRAR 5 - Faasoft

0 Comments:

Post a Comment