Friday, April 13, 2012

[Instrumental] VA - Leisurely And Carefree - Go To Eat Tea (吃茶去) (2005) [WAV]

VA - Leisurely And Carefree - Go To Eat Tea (吃茶去)
| WAV+CUE | 493MB | Various Instruments | 2005 |

专辑中文名: 闲情听茶系列《吃茶去》
艺术家: 群星
出版公司:民族音像出版社
发行公司:广东龙源音像有限公司
ISRC: CN-M06-04-0059-0/A.J6
发行时间: 2005年

Tracklist:
01.  独上西楼 (排箫) Dú Shàng Xī Lóu (Pái Xiāo)
Độc Thượng Tây Lâu (Bài Tiêu)
02.  千言万语 (长笛) Qiān Yán Wàn Yǔ (Cháng Dí)
Thiên Ngôn Vạn Ngữ (Trường Địch)
03.  但愿人长久 (钢琴) Dàn Yuàn Rén Cháng Jiǔ (Gāng Qín)
Đãn Nguyện Nhân Trường Cửu (Cương Cầm)
04.  原乡人 (小号) Yuán Xiāng Rén (Xiǎo Hào)
Nguyên Hương Nhân (Tiểu Hiệu)
05.  月亮代表我的心 (小提琴) Yuè Liang Dài Biǎo Wǒ De Xīn (Xiǎo Tí Qín)
Nguyệt Lượng Đại Biểu Ngã Đích Tâm (Tiểu Đề Cầm)
06.  海韵 ( 双簧管) Hǎi Yùn (Shuāng Huáng Guǎn)
Hải Vận (Song Hoàng Quản)
07.  酒醉的探弋 (小号) Jiǔ Zuì De Tàn Yì (Xiǎo Hào)
Tửu Túy Đích Tham Dặc (Tiểu Hiệu)
08.  忘不了 ( 萨克斯) Wàng Bu Liǎo (Sà Kè Sī)
Vong Bất Liễu (Tát Khắc Tư)
09.  我只在乎你 (铜琴) Wǒ Zhǐ Zài Hu Nǐ (Tóng Qín)
Ngã Chỉ Tại Hồ Nễ (Đồng Cầm)
10.  南海姑娘 (排箫) Nán Hǎi Gū Niáng (Pái Xiāo)
Nam Hải Cô Nương (Bài Tiêu)
11.  奈何 (双簧管) Nài Hé (Shuāng Huáng Guǎn)
Nại Hà (Song Hoàng Quản)
12.  想你想断肠 (长笛) Xiǎng Nǐ Xiǎng Duàn Cháng (Cháng Dí)
Tưởng Nâm Tưởng Đoạn Trường (Trường Địch)
13.  你可知道我爱谁 (小提琴) Nǐ Kě Zhī Dao Wǒ Ài Shuí (Xiǎo Tí Qín)
Nâm Khả Tri Đạo Ngã Ái Thùy (Tiểu Đề Cầm)
14.  甜蜜蜜 (排箫) Tián Mì Mì (Pái Xiāo)
Điềm Mật Mật (Bài Tiêu) 
15.  恰似你的温柔 (钢琴) Qià Sì Nǐ De Wēn Róu (Gāng Qín)
Kháp Tự Nâm Đích Ôn Nhu (Cương Cầm)
16.  船歌 (小号) Chuán Gē (Xiǎo Hào)
Thuyền Ca (Tiểu Hiệu)
17.  襟裳岬 (小提琴) Jīn Shang Jiǎ (Xiǎo Tí Qín)
Khâm Thường Giáp (Tiểu Đề Cầm)
18.  香港之夜 (排箫) Xiāng Gǎng Zhī Yè (Pái Xiāo)
Hương Cảng Chi Dạ (Bài Tiêu)
19.  莫忘今宵 (钢琴) Mò Wàng Jīn Xiāo (Gāng Qín)
Mạc Vong Kim Tiêu (Cương Cầm)
20.  再见 ! 我的爱人 (萨克斯) Zài Jiàn!Wǒ De Ài Rén (Sà Kè Sī
Tái Kiến!Ngã Đích Ái Nhân (Saxophone)

YD | BD | MG | Demo1 2 | Password: vnltue


Other Album:
VA - Leisurely And Carefree - Woman's Tea (2006) [APE]
  © All my music resources are for promotional purposes and trial only. Please do not write these links at any web pages! I do not encourage the distribution/piracy of illegal music whatsoever. All of the provided content are copyrights to the rightfully holders. If you enjoy the CDs posted, please BUY ORIGINAL CD to support the artists!
Tools - Foobar2000 - EZ CD Audio Converter - CUETools - WinRAR 5 - Faasoft

0 Comments:

Post a Comment