User config

Search

Categories

[Folk/Instrumental] VA - Yin Le Shi Hua (Âm Nhạc Thi Họa) - Chun (Xuân) (2008) [DTS 5.1]

Posted by TUE on Dec 9, 2009 with 3 Comments
音乐诗画 春
Yin Le Shi Hua (Âm Nhạc Thi Họa) - Chun (Xuân)
| DTS 5.1 (502 MB) | Erhu, Guzheng, Dizi, Vocal | Vol.1 | 2008 |

唱片名称:音乐诗画4CD 春夏秋冬 DTS - 春
发行公司:雨音唱片 Vũ Âm Xướng Phiến
出版时间:2008年
资源类型:DTS-WAV

Tracklist:
01.绿岛小夜曲-二胡 Lục Đảo Tiểu Dạ Khúc - Nhị Hồ
Lǜ Dăo Xiăo Yè Qu - Èr Hú
02.知音-古筝 Tri Âm - Cổ Tranh
Zhi Yin - Gŭ Zheng
03.小草-男中音 Tiểu Thảo - Nam Trung Âm
Xiăo Căo - Nán Zhōng Yīn
04.三月里的小雨-古筝 Tam Nguyệt Lý Đích Tiểu Vũ - Cổ Tranh
San Yuè Lĭ De Xiăo Yŭ - Gŭ Zheng
05.重归苏莲托-水晶琴 Trọng Quy Tô Liên Thác - Thủy Tinh Cầm
Zhòng Gui Su Lián Tuo - Shuĭ Jing Qín
06.草原之夜-笛子 Thảo Nguyên Chi Dạ - Địch Tử
Căo Yuán Zhi Yè - Dí Zi
07.太湖春-古筝 Thái Hồ Xuân - Cổ Tranh
Tài Hú Chun - Gŭ Zheng
08.梦幻曲-三重奏 Mộng Huyễn Khúc - Tam Trùng Tấu
Mèng Huàn Qu - San Chóng Zòu
09.可爱的一朵玫瑰花-男中音 Khả Ái Đích Nhất Đóa Mân Côi Hoa - Nam Trung Âm
Kĕ Ài De Yi Duǒ Méi Gui Hua - Nán Zhōng Yīn
10.路边的野花不要采-古筝 Lộ Biên Đích Dã Hoa Bất Yếu Thải - Cổ Tranh
Lù Bian De Yĕ Hua Bù Yào Căi - Gŭ Zheng
11.厄尔嘎兹-水晶琴 Ách Nhĩ Ca Tư - Thủy Tinh Cầm
È Ĕr Gā Zi - Shuĭ Jing Qín
12.美丽多世界-古筝 Mỹ Lệ Đa Thế Giới - Cổ Tranh
Mĕi Lì Duo Shì Jiè - Gŭ Zheng

BD | MG | Demo | Password: vnltue


Other Albums:
Yin Le Shi Hua (Âm Nhạc Thi Họa) - Dong (Đông) [DTS 5.1] Vol.4
Yin Le Shi Hua (Âm Nhạc Thi Họa) - Qiu (Thu) [DTS 5.1] Vol.3
Yin Le Shi Hua (Âm Nhạc Thi Họa) - Xia (Hạ) [DTS 5.1] Vol.2
Yin Le Shi Hua (Âm Nhạc Thi Họa) - Chun (Xuân) [DTS 5.1] Vol.1
© I am currently in the process of removing ADF.ly links from my website and will upload new links when I have some free time. There's a large number of ADF.ly links on my website, so it's not possible to remove them all at once, especially considering my busy schedule with daily tasks!

In fact, the MF/CM/BD/MG links are still active, but they are hidden within ADF links, and the ADF links have been sold to Linkvertise. Normally, when you click on an ADF link, it redirects to Linkvertise, which contains numerous annoying advertisements. I don't want you to feel uncomfortable with that, so I've set up ADF to automatically redirect to my notification page. For any links where I have removed ADF, they will not redirect to this notification page.

The download links will be redirected to the page "redirect.html" with URL encoding, and this redirect page contains my advertisements. Thank you for reading and listening!
© All my music resources are for promotional purposes and trial only. Please do not write these links at any web pages! I do not encourage the distribution/piracy of illegal music whatsoever. All of the provided content are copyrights to the rightfully holders. If you enjoy the CDs posted, please BUY ORIGINAL CD to support the artists!
Tools - MusicScope - Spek - CUETools - WinRAR - XRECODE

  1. Links are all dead. If you can, please reupload... thanks!

    ReplyDelete
  2. @chavalit-s: New link updated for "Yin Le Shi Hua (Âm Nhạc Thi Họa) - Chun (Xuân) [DTS 5.1]"

    ReplyDelete