User config

Search

Categories

[Folk/Instrumental] VA - Yin Le Shi Hua (Âm Nhạc Thi Họa) - Dong (Đông) (2008) [DTS 5.1]

Posted by TUE on Dec 9, 2009 with 1 Comments
音乐诗画 冬
Yin Le Shi Hua (Âm Nhạc Thi Họa) - Dong (Đông)
| DTS 5.1 (525 MB) | Vol.4 | 2008 | 
| Erhu, Pipa, MaTouQin, Guzheng, Xiao, Saxophone, Violin, Vocal |

唱片名称:音乐诗画4CD 春夏秋冬 DTS - 冬
发行公司:雨音唱片 Vũ Âm Xướng Phiến
出版时间:2008年
资源类型:DTS-WAV

Tracklist:
01.一剪梅-萨克斯 Nhất Tiễn Mai - Tát Khắc Tư (Saxophone)
Yi Jiăn Méi - Sà Kè Si
02.大约在冬季-女声 Đại Ước Tại Đông Quý - Nữ Thanh
Dà Yue Zài Dong Jì - Nǚ Sheng
03.铃声叮当响-水晶琴 Linh Thanh Đinh Đương Hưởng - Thủy Tinh Cầm
Líng Sheng Ding Dang Xiăng - Shuĭ Jing Qín
04.北国之春-马头琴 Bắc Quốc Chi Xuân - Mã Đầu Cầm
Bĕi Guó Zhi Chun - Mă Tóu Qín
05.我爱你塞北的雪-小提琴 Ngã Ái Nễ Tắc Bắc Đích Tuyết - Tiểu Đề Cầm (Violon)
Wǒ Ài Nĭ Sai Bĕi De Xuĕ - Xiăo Tí Qín
06.小路-洞箫 Tiểu Lộ - Động Tiêu
Xiăo Lù - Dòng Xiao
07.红梅赞-古筝 Hồng Mai Tán - Cổ Tranh
Hóng Méi Zàn - Gŭ Zheng
08.情人的眼泪-萨克斯 Tình Nhân Đích Nhãn Lệ - Tát Khắc Tư (Saxophone)
Qíng Rén De Yăn Lèi - Sà Kè Si
09.那一场风花雪月的事-洞箫 Na Nhất Trường Phong Hoa Tuyết Nguyệt Đích Sự - Động Tiêu
Nă Yi Cháng Feng Hua Xuĕ Yuè De Shì - Dòng Xiao
10.映山红-琵琶二胡 Ánh San Hồng - Tỳ Bà Nhị Hồ
Yìng Shan Hóng - Pí Bà Èr Hú
11.爱的箴言-男声 Ái Đích Châm Ngôn - Nam Thanh
Ài De Zhen Yán - Nán Sheng
12.草原上升起不落的太阳-洞箫 Thảo Nguyên Thượng Thăng Khởi Bất Lạc Đích Thái Dương - Động Tiêu
Căo Yuán Shàng Sheng Qĭ Bù Luò De Tài Yáng - Dòng Xiao

BD | MG | Demo | Password: vnltue


Other Albums:
Yin Le Shi Hua (Âm Nhạc Thi Họa) - Dong (Đông) [DTS 5.1] Vol.4
Yin Le Shi Hua (Âm Nhạc Thi Họa) - Qiu (Thu) [DTS 5.1] Vol.3
Yin Le Shi Hua (Âm Nhạc Thi Họa) - Xia (Hạ) [DTS 5.1] Vol.2
Yin Le Shi Hua (Âm Nhạc Thi Họa) - Chun (Xuân) [DTS 5.1] Vol.1
© I am currently in the process of removing ADF.ly links from my website and will upload new links when I have some free time. There's a large number of ADF.ly links on my website, so it's not possible to remove them all at once, especially considering my busy schedule with daily tasks!

In fact, the MF/CM/BD/MG links are still active, but they are hidden within ADF links, and the ADF links have been sold to Linkvertise. Normally, when you click on an ADF link, it redirects to Linkvertise, which contains numerous annoying advertisements. I don't want you to feel uncomfortable with that, so I've set up ADF to automatically redirect to my notification page. For any links where I have removed ADF, they will not redirect to this notification page.

The download links will be redirected to the page "redirect.html" with URL encoding, and this redirect page contains my advertisements. Thank you for reading and listening!
© All my music resources are for promotional purposes and trial only. Please do not write these links at any web pages! I do not encourage the distribution/piracy of illegal music whatsoever. All of the provided content are copyrights to the rightfully holders. If you enjoy the CDs posted, please BUY ORIGINAL CD to support the artists!
Tools - MusicScope - EZ CD Audio Converter - CUETools - WinRAR - XRECODE