User config

Search

Categories

[Folk/Guzheng] Chen Ai Juan - Murmuring Water (小河淌水) (2008) [FLAC]

Posted by Trung Tue on Feb 20, 2011 with 0 Comments
Chen Ai Juan - Murmuring Water
陈爱娟 - 古筝 - 小河淌水
Trần Ái Quyên - Cổ Tranh - Tiểu Hà Thảng Thủy
| FLAC+CUE | 321 MB | Folk/Guzheng | Instrumental | 2008 |

专辑中文名: 古筝类-小河淌水(陈爱娟古筝独奏之二)
专辑英文名: Murmuring Water
艺术家: 龙音唱片
音乐类型: 民乐
资源格式: FLAC
发行时间: 2008年
ISRC:CN-E08-04-0105-0/A.J6

Tracklist:
01.  小河淌水  Xiǎo hé tǎng shuǐ [0:05:24.52]
Tiểu hà thảng thủy [0:05:24.52]
02.  站在高岗上  Zhàn zài gāo gāng shàng [0:06:54.04]
Trạm tại cao cương thượng [0:06:54.04]
03.  花灯调  Huā dēng diào [0:05:39.62]
Hoa đăng điệu [0:05:39.62]
04.  九连环  Jiǔ lián huán [0:05:25.72]
Cửu liên hoàn [0:05:25.72]
05.  弥渡山歌  Mí dù shān gē [0:04:57.15]
Di độ sơn ca [0:04:57.15]
06.  恒春耕农歌  Héng chūn gēng nóng gē [0:06:15.29]
Hằng xuân canh nông ca [0:06:15.29]
07.  采花  Cǎi huā [0:04:56.49]
Thái hoa [0:04:56.49]
08.  望春风  Wàng chūn fēng [0:06:02.65]
Vọng xuân phong [0:06:02.65]
09.  心酸酸  Xīn suān suan [0:06:27.57]
Tâm toan toan [0:06:27.57]
10. 10.  莫愁女序曲与游湖  Mò chóu nǚ xù qǔ yǔ yóu hú [0:07:02.40]
Mạc sầu nữ tự khúc dữ du hồ [0:07:02.40]

Link Filefactory | Mirror Hotfile |

Other Albums:
Chen Ai Juan - Murmuring Water (小河淌水) (2008) [FLAC]
Chen Ai Juan - The Fragrant Jasmine (茉莉芬芳) (2008) [APE]
© All my music resources are for promotional purposes and trial only. Please do not write these links at any web pages! I do not encourage the distribution/piracy of illegal music whatsoever. All of the provided content are copyrights to the rightfully holders. If you enjoy the CDs posted, please BUY ORIGINAL CD to support the artists!
Tools - Foobar2000 - EZ CD Audio Converter - CUETools - WinRAR 5 - Faasoft