Friday, May 18, 2018

[Hulusi] Tan Yanjian (谭炎健) - Pure Music (柔情 葫芦丝 情深谊长) (2017) [WAV]

Tan Yanjian (谭炎健) - Pure Music (柔情 葫芦丝 情深谊长) (2017)
Đàm Viêm Kiện - Nhu Tình - Hồ Lô Ti - Tình Thâm Nghị Trường
| WAV+CUE | 410 MB | Hulusi, Folk, Instrumental | Full Covers |

专辑名称:柔情 葫芦丝 情深谊长
专辑艺人:谭炎健
出版发行:太平洋影音公司
ISBN:978-7-7991-5092-5
发行时间:2017年

Tracklist:
01 - 芦笙恋歌 Love Song Of The Reed Pipe ...4:21
Lô Sanh Luyến Ca
02 - 傣乡晨曲 The Morning Song In Dai Village ...5:31
Thái Hương Thần Khúc
03 - 情深谊长 Deep Emotion And Lasting Friendship ...4:23
Tình Thâm Nghị Trường
04 - 瑶族舞曲 The Dance Of Yao People ...5:02
Dao Tộc Vũ Khúc
05 - 美丽的金孔雀 Beautiful Golden Peacock ...5:46
Mĩ Lệ Đích Kim Khổng Tước
06 - 彝乡酒歌 The Drinking Song Of Yi Village ...5:00
Di Hương Tửu Ca
07 - 月映竹楼 Yue Ying Zhu Lou ...4:29
Nguyệt Ánh Trúc Lâu
08 - 竹林深处 In The Depths Of The Bamboo Forest ...4:02
Trúc Lâm Thâm Xứ
09 - 侗乡之夜 A Night In Dong Village ...4:54
Đồng Hương Chi Dạ
10 - 梦中的小竹楼 Small Bamboo House In The Dream ...6:17
Mộng Trung Đích Tiểu Trúc Lâu

CM | BD | MG | Demo | Password: vnltue

Read more

Tuesday, May 15, 2018

[Nanxiao, Guqin] Zhao Xiaoxia & Yu Xiaoqing - Zen Tea IV (茶界IV) (2017) [WAV]

Zhao Xiaoxia & Yu Xiaoqing - Zen Tea IV (2017)
Triệu Hiểu Hà (赵晓霞) & Dụ Hiểu Khánh (喻晓庆) - Trà Giới (茶界)
| WAV+CUE | 407MB | Nanxiao, Guzheng, Guqin, Meditative | Full Covers |

专辑名称:茶界Ⅳ HD
专辑艺人:喻晓庆 (南箫/班苏里/哨笛), 赵晓霞 (古琴/古箏)
唱片公司:广东龙源音像有限公司
出版公司:北京东方影音公司
条形码:9787881026947
发行时间:2017年11月

Tracklist:
01 - 三生所幸 San Sheng Suo Xing ...5:38
Tam Sinh Sở Hạnh
02 - 七色锦囊 Qi Se Jin Nang ...5:31
Thất Sắc Cẩm Nang
03 - 琼华如故 Qiong Hua Ru Gu ...4:44
Quỳnh Hoa Như Cố
04 - 勿忘初我 Wu Wang Chu Wo ...5:31
Vật Vong Sơ Ngã
05 - 子午之前 Zi Wu Zhi Qian ...5:35
Tí Ngọ Chi Tiền
06 - 矢车迷局 Shi Che Mi Ju ...4:20
Thỉ Xa Mê Cục
07 - 乐极生歌 Le Ji Sheng Ge ...5:43
Lạc Cực Sinh Ca
08 - 沉香迷离 Chen Xiang Mi Li ...5:21
Trầm Hương Mê Li
09 - 红尘惊艳 Hong Chen Jing Yan ...5:47
Hồng Trần Kinh Diễm
10 - 彼岸生花 Bi An Sheng Hua ...4:45
Bỉ Ngạn Sinh Hoa

CM | BD | MG | Demo | Password: vnltue


Other Albums:
Zhao Xiaoxia & Yu Xiaoqing - Zen Tea IV (茶界IV) (2017) [WAV]
Wu Na - Zen Tea II (茶界II Trà Giới) (2016) [WAV]
Wu Na & Hou Changqing - Zen Tea (茶界 Trà Giới) (2016) [WAV]
Read more

[Smooth Jazz] Various Artists - Starry Sky (星空) (2017) [WAV]

Various Artists - Starry Sky (星空) (2017)
| WAV+CUE | 459MB | Smooth Jazz, Easy Listening | Rhymoi Music | Covers |

专辑名称:星空 HQCD
专辑艺人:群星
发行公司:瑞鸣音乐
出版公司:中国科学文化音像出版社有限公司
ISBN:9787798649062
发行时间:2017年4月

Tracklist:
01 - 秋叶 Autumn Leaves ...4:46
02 - 交换舞伴 Changing Partners ...3:42
03 - 凤凰于飞 The Flight Of The Phoenix ...3:59
04 - 我的心里只有你没有他 Historia De Un Amor ...5:43
05 - 玫瑰 The Rose ...4:44
06 - 致梵高 Vincent (Starry, Starry Night) ...5:28
07 - 三年 Three Years ...5:03
08 - 乡村路带我回家 Take Me Home, Country Roads ...3:40
09 - 斯卡布罗集市 Scarborough Fair ...4:48
10 - 在巴黎的天空下 Sous Le Ciel De Paris ...5:20
11 - 你将会看到 Vedrai Vedrai ...4:43
12 - 加州梦想 California Dreaming ...4:02
13 - 草帽歌 Song Of The Straw Hat (Proof Of The Man) ...6:54
14 - 罗密欧与朱丽叶 Romeo And Juliet ...4:05

CM | BD | MG | Demo1 2 | Password: vnltue

Read more

Wednesday, May 9, 2018

[Piano] Various Artists - The Most Touching Piano Melodies - Specially For You (2012) [WAV]

The Most Touching Piano Melodies - Specially For You (2012)
| WAV+CUE | 354MB | Piano, Easy Listening, Instrumental | Full Covers |

专辑名称:大峡谷 世界动人钢琴音乐系列之情有独钟 经典钢琴名曲集3
专辑艺人:群星
出版公司:太平洋影音公司
总经销:天艺音像传播有限公司
ISBN:978-7-7991-3636-3
发行时间:2012年11月18日

Tracklist:
01 - 奔放的旋律 Unchained Melody ...4:42
02 - 莫伊的沉默 Silent O'Moyle ...3:15
03 - 罗密欧与朱丽叶 主题音乐 Love Theme from Romeo & Juliet ...4:18
04 - 礼仪 Personal Rituals ...2:36
05 - 如果我们在一起 If We Hold On Together ...4:51
06 - 金色的田野 Fields Of Gold ...4:28
07 - 时间之手 Hands Of Time ...4:11
08 - 玫瑰 Roses ...4:44
09 - 夏天知道 The Summer Knows ...4:59
10 - 休伊特 Hewlett ...2:40
11 - 野性的世界 Wild World ...4:49

CM | BD | MG | Demo | Password: vnltue


Other Album:
Best Piano Melodies From Oscar Movies (2012) (2CD) [WAV]
Read more

Monday, May 7, 2018

[Easy Listening] Various Artists - The Beauty Of Seasons (春夏秋冬) (2017) [WAV]

Various Artists - The Beauty Of Seasons (春夏秋冬) (2017)
| WAV+CUE | 381MB | Easy Listening, Smooth Jazz | Full Covers |
The world, in an eternal sate of everlasting change, offers promises of countless times to be remembered. With music at your side, enjoy nature, and celebrate yourself.

专辑名称:春·夏·秋·冬 DSD
专辑艺人:群星
发行公司:瑞鸣音乐 Rhymoi Music
出版公司:中国科学文化音像出版社有限公司
碟號:RMCD-1072
条形码: 9787798653724
发行时间:2017年12月

Tracklist:
01 - 壹月·重逢 January - Reunion ...5:00
02 - 貳月·乍暖还寒 February - A Warm Front ...5:24
03 - 叁月·看大象在跳舞 March - The Dance Of The Elephants ...3:31
04 - 肆月·尘埃里开出的花朵 April - Flowers Borne From Dust ...4:19
05 - 伍月·阳光下的猫 May - Sunbath ...4:21
06 - 陆月·清晨校园 June - Campus At Daybreak ...3:36
07 - 柒月·火一样的夏日 July - A Blazing Summer Day ...3:25
08 - 捌月·思念 August - Longing ...4:19
09 - 玖月·秋风起 September - An Autumn Wind ...5:25
10 - 拾月·金色派对 October - Golden Banquet ...6:32
11 - 拾壹月·离别 November - Departure ...6:26
12 - 拾贰月·温暖的冬 December - The Warmth Of Winter ...4:55

CM | BD | MG | Demo | Password: vnltue

Read more

Sunday, May 6, 2018

[Flute] Various Artists - Love Melody Of Divine Flute (神笛情韵) (2015) [WAV]

Various Artists - Love Melody Of Divine Flute (神笛情韵) (2015)
| WAV+CUE | 402MB | Flute, Easy Listening, Instrumental | Full Covers |

专辑名称:神笛情韵
专辑艺人:群星
制作公司:广东星文文化传播有限公司
发行时间:2015年

Tracklist:
01 - 一千零一夜 One Thousand And One Nights (1001 Nights) ...3:48
02 - 都是夜归人 Living By Night ...3:29
03 - 片片枫叶情 Feelings With The Maple Leaves ...4:44
04 - 逐梦令 Dream Pursuing ...3:48
05 - 怨苍天变了心 Complained Fate Of Love ...4:48
06 - 千千阙歌 There Is Only You In My Heart (Thousands Of Songs) ...4:38
07 - 情凭谁来定错对 Who Can Be The Judge Of Love ...4:38
08 - 蔓延 Spread ...2:56
09 - 让一切随风 Let Everything Be Gone With The Wind ...3:17
10 - 每一个晚上 Every Night ...4:12
11 - 兰亭序 Orchid Pavilion ...4:17
12 - 阳光总在风雨后 The Sun Is Always Behind The Storm ...5:02

CM | BD | MG | Demo | Password: vnltue

Read more

Sunday, April 29, 2018

[Dizi, Xiao] Wu Guozhong - The Beautiful Sound Of The Flute (無笛) (2015) [WAV]

Wu Guozhong - The Beautiful Sound Of The Flute (無笛) (2015)
| WAV+CUE | 401MB | Dizi, Xiao, Easy Listening, Instrumental | Covers |

专辑名称:无笛
专辑艺人:伍国忠
发行公司:新京文音像有限公司
发行时间:2015年09月

Tracklist:
01 - 念亲恩 The Great Love Of Parents ...4:28
Niệm Thân Ân
02 - 似是故人来 Like An Old Friend Arrives ...4:32
Tự Thị Cố Nhân Lai
03 - 月亮走我也走 The Moon Moves, So Do I ...4:41
Nguyệt Lượng Tẩu Ngã Dã Tẩu
04 - 儿行千里 Leaving Home ...4:20
Nhi Hành Thiên Lí
05 - 别亦难 Hard To Say Goodbye ...3:57
Biệt Diệc Nan
06 - 梦中的蝴蝶 The Butterfly In My Dream ...4:50
Mộng Trung Đích Hồ Điệp
07 - 小白杨 Little Alamo ...4:13
Tiểu Bạch Dương
08 - 黄玫瑰 Yellow Rose ...4:34
Hoàng Mai Côi
09 - 相见在明天 See You Tomorrow ...4:39
Tương Kiến Tại Minh Thiên
10 - 梦驼铃 Dream Of The Camel Bell ...5:11
Mộng Đà Linh
11 - 吻和泪 Kisses And Tears ...5:38
Vẫn Hòa Lệ
12 - 雪中莲 Lotus In The Snow ...3:29
Tuyết Trung Liên

CM | BD | MG | Demo1 2 | Password: vnltue

Read more
/