Monday, February 1, 2010

[New Age/Piano] Andemund Orchestra - Deeply Relaxing - Easy Listening (2009) [8CD] [APE]

Andemund Orchestra - Deeply Relaxing - Easy Listening [8CD]
| APE (Tracks) | 2.07 GB | New Age/Piano/Instrumental | 2009 |

辑中文名: 安德蒙 绝版珍藏 Vol.1~8
艺术家: Andemund Orchestra
发行时间: 2009年11月
I S R C: 9787798601466
出版社: 中国科学文化音像出版社
资源格式: APE

Tracklist:
Andemund Orchestra - Dream Of Piano (钢琴之梦) Vol.1 [APE]
01. Self-Satisfied With Joy
02. Close Lean
03. Remembrance Of Love
04. First Appointment
05. Wing Of Dream
06. A Moving Legend
07. Reunion
08. Melody For Love
09. Dream
10. Blue Horizon
11. Appreciation Of Nature
12. Music Dancing In Mind
13. Sky For Love
14. Staying Away From The World
15. Night Of Passion
16. Dream Of Being Star

Andemund Orchestra - Green Piano (绿钢琴) Vol.2 [APE]
01. Wishing
02. Wind-Mill
03. Dream World
04. Streams Of Hope
05. The Missing
06. Twilight's Embrace
07. The Forest
08. Sunlight
09. Fantasia
10. Tomorrow
11. Lavender
12. Wood Land
13. The River Beside Hourse

Andemund Orchestra - Singing In The Heart (唱游心海) Vol.3 [APE]
01. Seek Myself
02. Fairy Dream
03. Sky Boat Songs
04. Singing By The Heart
05. Yellow Pciture
06. Escape From Love
07. Do It As A Friend
08. Aletha
09. Fourteenth Street
10. Four A.M.
11. Heart Away From Home
12. Underwater Scene

Andemund Orchestra - Soul Garden (心灵花园) Vol.4 [APE]
01. The Sunshine After Rain
02. Wedding In Dream
03. Back To Rude
04. My Mistake
05. The Top Under The Moon
06. Forgive
07. A Hurricane Named Desire
08. Pleasure Wish
09. Clearly Eyes
10 .Garden Of Eden
11. The Star
12. Hush

Andemund Orchestra - Purely Windy Songs (静谧风吟) Vol.5 [APE]
01. 影子 Ảnh Tử | The Shadow
Yĭng Zi
02. 不舍得离开 Bất Xả Đắc Ly Khai | Could Not Leave
Bù Shě De Lí Kai
03. 在你身后 Tại Nễ Thân Hậu | Behind You
Zài Nĭ Shen Hòu
04. 爱情超能力 Ái Tình Siêu Năng Lực | Super Ability About Love
Ài Qíng Chao Néng Lì
05. 镜中女孩 Kính Trung Nữ Hài | Girl In The Mirror
Jìng Zhong Nǚ Hái
06. 完美之地 Hoàn Mỹ Chi Địa | Perfect World
Wán Mĕi Zhi Dì
07. 这么爱你 Giá Ma Ái Nễ | Love Like This
Zhè Me Ài Nĭ
08. 风中之烛 Phong Trung Chi Chúc | Love Like This
Feng Zhong Zhi Zhú
09. 静谧风吟 Tĩnh Mật Phong Ngâm | Purely Windy Songs
Jìng Mì Feng Yín
10. 收获 Thu Hoạch | Obtaining
Shou Huò
11. 夜风 Dạ Phong | Wind At Night
Yè Feng
12. 爱之河 Ái Chi Hà | Love River
Ài Zhi Hé

Andemund Orchestra - Ramble Over The Cloud (云端漫步) Vol.6 [APE]
01. 云端漫步 Vân Đoan Mạn Bộ | Ramble Over The Cloud
Yún Duan Màn Bù
02. 昨天 Tạc Thiên | Yesterday
Zuó Tian
03. 爱你 Ái Nễ | Loving You
Ài Nĭ
04. 在巅峰 Tại Điên Phong | Top Of The World
Zài Dian Feng
05. 桑巴女郎 Tang Ba Nữ Lang | Samba Girl
Sang Ba Nǚ Láng
06. 落叶的秋 Lạc Hiệp Đích Thu | The Autumn
Luò Yè De Qiu
07. 追忆 Truy Ức | Memory
Zhui Yì
08. 只是在起初 Chỉ Thị Tại Khởi Sơ | Only The Begun
Zhi Shì Zài Qĭ Chu
09. 凯伦的念头 Khải Luân Đích Niệm Đầu | Karen's Theme
Kăi Lún De Niàn Tóu
10. 怎样去爱他 Chẩm Dạng Khứ Ái Tha | How To Love Him
Zĕn Yàng Qù Ài Ta
11. 时光无痕 Thời Quang Vô Ngân | Ramble Over The Cloud
Shí Guang Wú Hén
12. 祈祷的时刻 Kì Đảo Đích Thời Khắc | Bless The Beasts And Children
Qí Dǎo De Shí Kè

Andemund Orchestra - Peaceful Wild (恬静山野) Vol.7 [APE]
01 在路上 Tại Lộ Thượng | On My Way
Zài Lù Shàng
02 稻草人 Đạo Thảo Nhân | A Strawman
Dào Căo Rén
03 雨季不再来 Vũ Quý Bất Tái Lai | Monsoon Nerver Return
Yŭ Jì Bù Zài Lái
04 温柔的夜 Ôn Nhu Đích Dạ | Gentle Night
Wen Róu De Yè
05 恬静山野 Điềm Tĩnh San Dã | Peaceful Wild
Tián Jìng Shan Yĕ
06 绚烂百合 Huyến Lạn Bách Hiệp | Glory Lily
Xuàn Làn Băi Hé
07 午后的时光 Ngọ Hậu Đích Thời Quang | The Afternoon Times
Wŭ Hòu De Shí Guang
08 风铃 Phong Linh | Wind-Bell
Feng Líng
09 美好的旅行 Mỹ Hảo Đích Lữ Hành | A Wonderful Travel
Mĕi Hǎo De Lǚ Xíng
10 忘了忧愁 Vong Liễu Ưu Sầu | Sad Forgotten
Wàng Liăo You Chóu

Andemund Orchestra - Moonlight Forest (月光森林) Vol.8 [APE]
01. Moonlight Forest
02. Rosa Island
03. Night Wei Yang
04. Out Of Water Lilies
05. Pieces
06. Summer Night 10:30
07. Middle Of The Street Garden
08. Tajiniya Lover
09. A Long Parting
10. Love
11. Weeping Camel

FF [11Files] | AD [11Files] | Demo | Password: Megasharesvn
  © All my music resources are for promotional purposes and trial only. Please do not write these links at any web pages! I do not encourage the distribution/piracy of illegal music whatsoever. All of the provided content are copyrights to the rightfully holders. If you enjoy the CDs posted, please BUY ORIGINAL CD to support the artists!
Tools - Foobar2000 - EZ CD Audio Converter - CUETools - WinRAR 5 - Faasoft

0 Comments:

Post a Comment