-->

User config

Search

Categories

[Guqin] Fan Liying - Wild Geese Honk On The Strings (古琴类-弦上雏声) (2006) [WAV]

Posted by Trung Tue on Mar 27, 2010 with 0 Comments
Fan Liying - Wild Geese Honk On The Strings (古琴类-弦上雏声)
Phạm Lập Dĩnh - Cổ Cầm Loại - Huyền Thượng Sồ Thanh
| WAV+CUE | 364MB | Guqin, Folk, Instrumental | 2006 |

专辑中文名: 古琴类-弦上雏声(范立颖古琴独奏专辑)
艺术家: 范立颖
出版发行: 上海海文音像出版社
唱片编号: CD0294 (龙音海文版)
ISRC: CN-E08-06-0104-0/AJ
发行时间: 2006年

Tracklist:
01. 平沙落雁 Bình Sa Lạc Nhạn [0:08:29.12]
Píng Sha Luò Yàn
02. 醉渔唱晚 Túy Ngư Xướng Vãn [0:05:07.27]
Zuì Yú Chàng Wăn
03. 忆故人 Ức Cố Nhân [0:09:13.64]
Yì Gù Rén
04. 广陵散 Quảng Lăng Tán [0:07:30.21]
Guăng Líng Săn
05. 欸乃 Ai Nãi [0:07:47.10]
Ăi Năi
06. 阳关三叠 Dương Quan Tam Điệp [0:05:54.21]
Yáng Guan San Dié
07. 潇湘水云 Tiêu Tương Thủy Vân [0:11:52.25]
Xiao Xiang Shuĭ Yún
08. 梅园吟 Mai Viên Ngâm [0:08:39.67]
Méi Yuán Yín
09. 关山月 Quan San Nguyệt [0:02:09.70]
Guan Shan Yuè

CM | BD | MG | Demo | Password: vnltue

© All my music resources are for promotional purposes and trial only. Please do not write these links at any web pages! I do not encourage the distribution/piracy of illegal music whatsoever. All of the provided content are copyrights to the rightfully holders. If you enjoy the CDs posted, please BUY ORIGINAL CD to support the artists!
Tools - Foobar2000 - EZ CD Audio Converter - CUETools - WinRAR - XRECODE