User config

Search

Categories

[Dizi] Han Lei (韩雷) - Emotional Flute In Grassland (情笛草原) (2011) [WAV]

Posted by Trung Tue on Jul 15, 2011 with 1 Comments
Han Lei (韩雷) - Emotional Flute In Grassland (情笛草原)
Hàn Lôi - Tình Địch Thảo Nguyên
| WAV (Tracks+Cue) | 362MB | Dizi/Folk/Instrumental | 2011 |

专辑名称:情笛草原 HQCD
专辑艺人:韩雷
发行公司:天艺音像制品有限公司
出版公司:九洲音像出版公司
发行时间:2011年-05月-06日
ISRC:CN-A65-11-361-00/A.J6

Tracklist:
01.套马杆 Horse Pole
Sáo Mã Can
02.鸿雁 Swan Geese
Hồng Nhạn
03.爱不在就放手 Love Me Don't Go
Ái Bất Tại Tựu Phóng Thủ
04.坐上火车去拉萨 Take A Train To Lhasa
Tọa Thượng Hỏa Xa Khứ Lạp Tát
05.姑娘我爱你 Girl, I Love You
Cô Nương Ngã Ái Nễ
06.我要去西藏 I'm Going To Tibet
Ngã Yếu Khứ Tây Tạng
07.遇上你是我的缘 Meet You Is My Fate
Ngộ Thượng Nễ Thị Ngã Đích Duyên
08.走天涯 Walking To Horizon
Tẩu Thiên Nhai
09.犯错 Mistakes
Phạm Thác
10.爱情买卖 Trading Love
Ái Tình Mãi Mại
11.火苗 Flame
Hỏa Miêu
12.彩云之南 Pink Clouds In The South
Thải Vân Chi Nam

PC | CM | BD | MG | Demo1 2 3 | Password: vnltue


© All my music resources are for promotional purposes and trial only. Please do not write these links at any web pages! I do not encourage the distribution/piracy of illegal music whatsoever. All of the provided content are copyrights to the rightfully holders. If you enjoy the CDs posted, please BUY ORIGINAL CD to support the artists!
Tools - Foobar2000 - EZ CD Audio Converter - CUETools - WinRAR 5 - Faasoft

  1. [New Link Update] Han Lei (韩雷) - Emotional Flute In Grassland (情笛草原) (2011) [WAV]

    ReplyDelete