Tuesday, January 5, 2010

[Folk/Instrumental] Various Artists - Drunk-String (醉弦王 Túy Huyền Vương) (2007) [WAV]

Various Artists - Drunk-String (醉弦王 Túy Huyền Vương)
| WAV+CUE | 409 MB | Folk/Instrumental | 2007 |

专辑名称:醉弦王 DSD
吉他 Guitar:江建民 Jiang Jian Min
琵琶 Pipa:程雨雨 Cheng Yu Yu
二胡 Erhu:黄江琴 Huang Jiang Qin
马头琴 Matouqin:那日森 Na Risen
发行公司:中友缘文化传播有限公司
出版公司:齐鲁音像出版社
发行时间:2007年10月18日
唱片编号:CN-E22-07-576-00/A.J6

Tracklist:
01. 青藏高原 Qinghai-Tibet Plain
Thanh Tàng Cao Nguyên
02. 真的好想你 Really Good Thinks You
Chân Đích Hảo Tưởng Nễ
03. 春光美 Spring Scenery America
Xuân Quang Mỹ
04. 天上的风 Space Wind
Thiên Thượng Đích Phong
05. 今天是你的生日 Today Is Your Birthday
Kim Thiên Thị Nễ Đích Sinh Nhật
06. 月之故乡 On The Home
Nguyệt Chi Cố Hương
07. 牧羊姑娘 Shepherd Girl
Mục Dương Cô Nương
08. 弯弯的月亮 Pick Of The Moon
Loan Loan Đích Nguyệt Lượng
09. 太湖美 Taihu America
Thái Hồ Mỹ
10. 美丽的草原我的家 The Beautiful Grassland My Home
Mỹ Lệ Đích Thảo Nguyên Ngã Đích Gia
11. 故乡情 Hometown Situation
Cố Hương Tình
12. 嘎哒梅林 Ga Pyridazinones Meilin
13. 红豆红 The Red Bear Is Red
Hồng Đậu Hồng

FF | MC | AD | Demo1 2 | Password: vnltue
  © All my music resources are for promotional purposes and trial only. Please do not write these links at any web pages! I do not encourage the distribution/piracy of illegal music whatsoever. All of the provided content are copyrights to the rightfully holders. If you enjoy the CDs posted, please BUY ORIGINAL CD to support the artists!
Tools - Foobar2000 - EZ CD Audio Converter - CUETools - WinRAR 5 - Faasoft

0 Comments:

Post a Comment