-->

User config

Search

Categories

[Folk, Instrumental] Various Artists - Zui Xian Wang (醉弦王 Túy Huyền Vương) (2007) [WAV]

Posted by Trung Tue on Jan 5, 2010 with 0 Comments
Various Artists - Zui Xian Wang (醉弦王 Túy Huyền Vương)
| WAV+CUE | 437MB | Folk, Easy Listening, Instrumental | 2007 |

专辑名称:醉弦王 DSD
吉他 Guitar:江建民 Jiang Jianmin
琵琶 Pipa:程雨雨 Cheng Yuyu
二胡 Erhu:黄江琴 Huang Jiangqin
马头琴 Matouqin:那日森 Na Risen
发行公司:中友缘文化传播有限公司
出版公司:齐鲁音像出版社
发行时间:2007年10月18日
唱片编号:CN-E22-07-576-00/A.J6

Tracklist:
01. 青藏高原 The Qinghai-Tibet Plateau ...5:08
Thanh Tàng Cao Nguyên
02. 真的好想你 Really Missing You ...3:41
Chân Đích Hảo Tưởng Nễ
03. 春光美 Beautiful Spring Scenery ...4:08
Xuân Quang Mỹ
04. 天上的风 Space Wind ...5:18
Thiên Thượng Đích Phong
05. 今天是你的生日 Today Is Your Birthday ...4:29
Kim Thiên Thị Nễ Đích Sinh Nhật
06. 月之故乡 Homeland Of The Moon ...5:44
Nguyệt Chi Cố Hương
07. 牧羊姑娘 Shepherd Girl ...4:28
Mục Dương Cô Nương
08. 弯弯的月亮 Half Moon (Crescent Moon) ...4:32
Loan Loan Đích Nguyệt Lượng
09. 太湖美 Beauty In Taihu Lake ...3:14
Thái Hồ Mỹ
10. 美丽的草原我的家 The Beautiful Grassland Is My Home ...5:21
Mỹ Lệ Đích Thảo Nguyên Ngã Đích Gia
11. 故乡情 Love From Hometown ...4:32
Cố Hương Tình
12. 嘎哒梅林 Gada Meiren ...5:30
13. 红豆红 Red Bean Red ...4:06
Hồng Đậu Hồng

CM | BD | MG | Demo1 2 | Password: vnltue

© All my music resources are for promotional purposes and trial only. Please do not write these links at any web pages! I do not encourage the distribution/piracy of illegal music whatsoever. All of the provided content are copyrights to the rightfully holders. If you enjoy the CDs posted, please BUY ORIGINAL CD to support the artists!
Tools - Foobar2000 - EZ CD Audio Converter - CUETools - WinRAR - XRECODE