-->

User config

Search

Categories

[Instrumental] Various Artists - Tian Xian Di Dong - Yun Yao (天弦地动-云谣) (2009) [WAV]

Posted by Trung Tue on Jan 6, 2010 with 0 Comments
Various Artists - Tian Xian Di Dong - Yun Yao
Thiên Huyền Địa Động (天弦地动) - Vân Dao (云谣)
| WAV+CUE | 289MB | Folk, Easy Listening, Instrumental | 2009 |

专辑名称:天弦地动-云谣 DSD
艺术家: 群星
发行公司:天域唱片
ISRC:CN-F29-09-471-00/A.J6
发行时间:2009年

Tracklist:
01. 瑶族舞曲 Yáo Zú Wǔ Qǔ
Dao Tộc Vũ Khúc
02. 缅桂花开十里香 Miǎn Guì Huā Kāi Shí Lǐ Xiāng
Miễn Quế Hoa Khai Thập Lý Hương
03. 香格里拉 Xiāng Gé Lǐ Lā
Hương Cách Lí Lạp
04. 芦笙恋歌 Lú Shēng Liàn Gē
Lô Sanh Luyến Ca
05. 孔雀飞来Kǒng Què Fēi Lái
Khổng Tước Phi Lai
06. 太阳出来喜洋洋 Tài Yáng Chū Lai Xǐ Yáng Yáng
Thái Dương Xuất Lai Hỉ Dương Dương
07. 篝火 Gōu Huǒ
Câu Hỏa
08. 蝴蝶泉边 Hú Dié Quán Biān
Hồ Điệp Tuyền Biên
09. 情深意长 Qíng Shēn Yì Cháng
Tình Thâm Ý Trường
10. 彝族舞曲 Yí Zú Wǔ Qǔ
Di Tộc Vũ Khúc

CM | BD | MG | Demo | Password: vnltue

© All my music resources are for promotional purposes and trial only. Please do not write these links at any web pages! I do not encourage the distribution/piracy of illegal music whatsoever. All of the provided content are copyrights to the rightfully holders. If you enjoy the CDs posted, please BUY ORIGINAL CD to support the artists!
Tools - Foobar2000 - EZ CD Audio Converter - CUETools - WinRAR - XRECODE