-->

User config

Search

Categories

[Classical/Folk] VA - Best Audiophile Of Chinese Famous Tune By Famous Players - Essence (2009) [WAV]

Posted by TUE on Feb 20, 2010 with 3 Comments
Various Artists - Essence (中国名曲发烧录音 精-弹拨篇)
| WAV+CUE | 349 MB | Classical/Folk/Instrumental | 2009 |

专辑名称:精-弹拨篇
专辑艺人:群星
出品公司:ABC唱片
唱片编号:HD-169
商品条码:9787884815807
发行时间:2009年

Tracklist:
01.高山流水(古筝)演奏:滕春江
Cao Sơn Lưu Thủy ( Cổ Tranh ) Diễn Tấu : Đằng Xuân Giang
Lofty Mountains and Flowing Water (Guzheng) Performer: Teng Chunjiang
02.潇湘水云-选段(古琴) 演奏:龚一
Tiêu Tương Thủy Vân - Tuyển Đoạn ( Cổ Cầm ) Diễn Tấu : Nhất
Excerpt from Mist and Clouds over Xiao-Xiang River (Guqin) Performer: Gong Yi
03.清明上河图-选段(箜篌与箫重奏) 箜篌:崔君芝 箫:张维良
Thanh Minh Thượng Hà Đồ - Tuyển Đoạn - Không Hầu : Thôi Quân Chi & Tiêu : Trương Duy Lương
Excerpt from Along the River During the Qingming Festival Konghou: Cui Junzhi Xiao: Zhang Weiliang
04.夜深沉 (三弦) 演奏:张念冰 Dạ Thâm Trầm ( Tam Huyền ) Diễn Tấu : Trương Niệm Băng
The Deep Night (Sanxian) Performer:Zhangnianbing
05.大浪淘沙(琵琶)演奏:杨惟 Đại Lãng Đào Sa ( Tỳ Bà ) Diễn Tấu : Dương Duy
Huge Tide Brushing Sand (Pipa) Performer: Yang Wei
06.苏武牧羊(扬琴)演奏:傅人长
Tô Vũ Mục Dương ( Dương Cầm ) Diễn Tấu : Phó Nhân Trường
Su Wu Herds the Sheep (Yangqin) Performer: Fu Renchang
07.关山月(古琴)演奏:李蓬蓬 Quan San Nguyệt ( Cổ Cầm ) Diễn Tấu : Lý Bồng Bồng
Guanshan Moonlight (Guqin) Performer: Li Pengpeng
08.寒鸦戏水(琵琶) 演奏:林嘉庆 Hàn Nha Hí Thủy ( Tỳ Bà ) Diễn Tấu : Lâm Gia Khánh
Jackdaws Playing in the Water (Pipa) Performer: Lin Jiaqing
09.香山射鼓 (古筝)演奏:曲云 Hương San Xạ Cổ ( Cổ Tranh ) Diễn Tấu : Khúc Vân
Drum-shooting on Xiangshan Mountain (Guzheng) Performer: Qu Yun
10.赶花会(琵琶) 演奏:何树英 Cản Hoa Hội ( Tỳ Bà ) Diễn Tấu : Hà Thụ Anh
Hurrying To The Flower Fair (Pipa) Performer: He Shuying
11.渔舟唱晚(古筝)演奏:滕春江
Ngư Chu Xướng Vãn ( Cổ Tranh ) Diễn Tấu : Đằng Xuân Giang
Fisherman's Nocturne (Guzheng) Performer: Teng Chunjiang
12.泉水叮当响(扬琴)演奏:成燕娟
Tuyền Thủy Đinh Đương Hưởng ( Dương Cầm ) Diễn Tấu : Thành Yến Quyên
Chink Sound of the Fountain(Yangqin) Performer: Cheng Yanjuan
13.金蛇狂舞(琵琶) 演奏:杨惟 Kim Xà Cuồng Vũ ( Tỳ Bà ) Diễn Tấu : Dương Duy
The Crazy Dancing Golden Snake (Pipa) Performer: Yang Wei
14.战台风 (古筝)演奏:尤卉 Chiến Đài Phong ( Cổ Tranh ) Diễn Tấu : Vưu Hủy
Battling the Typhoon (Guzheng) Performer: You Hui

FF | MC | BD | MG | Demo | Password: vnltue
© I am gradually removing the ADF.ly links from my website because ADF.ly has been sold to Linkvertise, and the advertising method used by Linkvertise annoys me. Since the number of ADF.ly links on my website is very large (>15000 links), I will work on it gradually in my free time while also updating broken links!

The download links will be redirected to the page "redirect.html" with URL encoding, and this redirect page contains my advertisements. Thank you for reading and listening!
© All my music resources are for promotional purposes and trial only. Please do not write these links at any web pages! I do not encourage the distribution/piracy of illegal music whatsoever. All of the provided content are copyrights to the rightfully holders. If you enjoy the CDs posted, please BUY ORIGINAL CD to support the artists!
Tools - MusicScope - EZ CD Audio Converter - CUETools - WinRAR - XRECODE

 1. Cho mình xin link này nhé ! (^_^)

  ReplyDelete
 2. ơ bài demo nghe sao giống bài ở cái máy cân điện tử thế nhỉ ^q^

  ReplyDelete
 3. Hiihiii ! Mình không biết cái cân điện tử. Lâu rồi chưa có leo lên :D
  Nghe đĩa này rồi, nghe đến phát chán mới lưu kho. Thanks chủ tiệm (*.*)

  ReplyDelete