-->

User config

Search

Categories

[Hulusi, Bawu] Various Artists - Bawu & Hulusi Beauteous Rhythm (2002) (2CD) [FLAC]

Posted by Trung Tue on Nov 28, 2010 with 0 Comments
Bawu & Hulusi Beauteous Rhythm (最好的巴乌·葫芦丝) (2002) (2CD)
| FLAC+CUE | 658 MB | Bawu, Hulusi, Folk, Instrumental | 2002 |

Tracklist:
CD1 - 巴乌 Bawu
01. 有一个美丽的地方 Yǒu Yī Gè Měi Lì De Dì Fāng
Hữu Nhất Cá Mỹ Lệ Đích Địa Phương
02. 远方的客人请你留下来 Yuǎn Fāng De Kè Ren Qǐng Nǐ Liú Xià Lái
Viễn Phương Đích Khách Nhân Thỉnh Nễ Lưu Hạ Lai
03. 桂花开放幸福来 Guì Huā Kāi Fàng Xìng Fú Lái
Quế Hoa Khai Phóng Hạnh Phúc Lai
04. 满山的葡萄红艳艳 Mǎn Shān De Pú Tao Hóng Yàn Yàn
Mãn San Đích Bồ Đào Hồng Diễm Diễm
05. 长湖水 清又凉 Cháng Hú Shuǐ Qīng Yòu Liáng
Trường Hồ Thủy Thanh Hựu Lương
06. 绣荷包 Xiù Hé Bāo
Tú Hà Bao
07. 金线挑来银线绣 Jīn Xiàn Tiāo Lái Yín Xiàn Xiù
Kim Tuyến Thiêu Lai Ngân Tuyến Tú
08. 放马山歌 Fàng Mǎ Shān Gē
Phóng Mã Sơn Ca
09. 猜调 Cāi Diào
Sai Điệu
10. 马铃儿响来玉鸟儿唱 Mǎ Líng Er Xiǎng Lái Yù Niǎo R Chàng
Mã Linh Nhân Hưởng Lai Ngọc Điểu Nhi Xướng
11. 缅桂花开十里香 Miǎn Guì Huā Kāi Shí Lǐ Xiāng
Miễn Quế Hoa Khai Thập Lý Hương
12. 香格里拉 Xiāng Gé Lǐ Lā
Hương Cách Lí Lạp
13. 大河涨水沙浪沙 Dà Hé Zhǎng Shuǐ Shā Làng Shā
Đại Hà Trướng Thủy Sa Lãng Sa
14. 瑶族舞曲 Yáo Zú Wǔ Qǔ
Dao Tộc Vũ Khúc

CD2 - 葫芦丝 Hulusi
01. 月光下的凤尾竹 Yuè Guāng Xià De Fèng Wěi Zhú
Nguyệt Quang Hạ Đích Phượng Vĩ Trúc
02. 蝴蝶泉边 Hú Dié Quán Biān
Hồ Điệp Tuyền Biên
03. 小河淌水 Xiǎo Hé Tǎng Shuǐ
Tiểu Hà Thảng Thủy
04. 婚誓 Hūn Shì
Hôn Thệ
05. 云之南 Yún Zhī Nán
Vân Chi Nam
06. 阿佤人民唱新歌 Ā Wǎ Rén Mín Chàng Xīn Gē
07. 采茶舞曲 Cǎi Chá Wǔ Qǔ
Thải Trà Vũ Khúc
08. 十大姐 Shí Dà Jiě
Thập Đại Thư
09. 阿细跳月 Ā Xì Tiào Yuè
A Tế Khiêu Nguyệt
10. 弥度山歌 Mí Dù Shān Gē
Di Độ Sơn Ca
11. 姑娘生来爱唱歌 Gū Niáng Shēng Lái Ài Chàng Gē
Cô Nương Sinh Lai Ái Xướng Ca
12. 情深意长 Qíng Shēn Yì Cháng
Tình Thâm Ý Trường
13. 赶马调 Gǎn Mǎ Diào
Cản Mã Điệu

CM | BD | MG | Demo1 2 | Password: vnltue

© All my music resources are for promotional purposes and trial only. Please do not write these links at any web pages! I do not encourage the distribution/piracy of illegal music whatsoever. All of the provided content are copyrights to the rightfully holders. If you enjoy the CDs posted, please BUY ORIGINAL CD to support the artists!
Tools - Foobar2000 - EZ CD Audio Converter - CUETools - WinRAR - XRECODE