-->

User config

Search

Categories

[Piano Solo] Alex Delacruz - Audiophile Piano Love Songs (情歌钢琴) [WAV]

Posted by Trung Tue on Mar 21, 2011 with 0 Comments
Alex Delacruz - Audiophile Piano Love Songs (情歌钢琴)
| WAV (Tracks) | 280MB | Piano/Easy Listening/Instrumental | The MusicLab |

Tracklist:
01 幾段情歌 Jǐ Duàn Qíng Gē 4:30
Kí Đoạn Tình Ca 
02 茫茫路 Máng Máng Lù 3:57
Mang Mang Lộ
03 這一曲送給您 Zhè Yī Qū Sòng Gěi Nín 4:23
Giá Nhất Khúc Tống Cấp Nễ
04 我願意 Wǒ Yuàn Yì 6:06
Ngã Nguyện Ý
05 千言萬語 Qiān Yán Wàn Yǔ 3:45
Thiên Ngôn Vạn Ngữ
06 月光小夜曲_每當變幻時 Yuè Guāng Xiǎo Yè Qū - Měi Dāng Biàn Huàn Shí 3:41
Nguyệt Quang Tiểu Dạ Khúc - Mỗi Đương Biến Huyễn Thời
07 情人的眼淚 Qíng Rén De Yǎn Lèi 3:46
Tình Nhân Đích Nhãn Lệ
08 約定 Yuē Dìng 5:24
Ước Định
09 偶然 Ǒu Rán 4:20
Ngẫu Nhiên
10 不了情 Bù Le Qíng 4:11
Bất Liễu Tình
11 恰似你的溫柔 Qià Sì Nǐ De Wēn Róu 4:58
Kháp Tự Nhĩ Đích Ôn Nhu
12 有了你 Yǒu Le Nǐ 5:01
Hữu Liễu Nễ
13 哭砂 Kū Shā 4:26
Khốc Sa

SH | PC | CM | BD | MG | Demo | Password: vnltue
© All my music resources are for promotional purposes and trial only. Please do not write these links at any web pages! I do not encourage the distribution/piracy of illegal music whatsoever. All of the provided content are copyrights to the rightfully holders. If you enjoy the CDs posted, please BUY ORIGINAL CD to support the artists!
Tools - Foobar2000 - EZ CD Audio Converter - CUETools - WinRAR - XRECODE