-->

User config

Search

Categories

[Guzheng/Buddhist Music] Chen Hui Lan - Pu Ti Guzheng (菩提古筝 Bồ Đề Cổ Tranh) (2007) [APE]

Posted by Trung Tue on Aug 11, 2011 with 0 Comments
Chen Hui Lan - Pu Ti Guzheng (2007)
Trần Tuệ Lan (陈慧阑) - Bồ Đề Cổ Tranh (菩提古筝)
| APE+CUE | 298 MB | Guzheng/Buddhist Music | Instrumental |

专辑中文名: 菩提古筝
艺术家: 陈慧阑
曲艺风格:民乐/佛音
资源格式: APE
发行时间: 2007年
出 版 社:黑龙江文化电子音像出版社
发行地区:大陆
ISRC:CN-D17-07-383-00

Tracklist:
01. 般若波罗蜜多心经 Bān Ruò Bō Luó Mì Duō Xīn Jīng
Bàn Nhược Ba La Mật Đa Tâm Kinh
(悠悠弦音,悠远绵长散播宏大智慧和无尽福运)
Du du huyền âm, du viễn miên trường tán bá hoành đại trí tuệ hòa vô tận phúc vận.
02. 南无观世音菩萨圣号 Nán Wú Guān Shì Yīn Pú Sà Shèng Hào
Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát Thánh Hiệu
(新声妙入神,一息一卧,一言一行,皆能感受到微妙清净法音)
Tân thanh diệu nhập thần, nhất tức nhất ngọa, nhất ngôn nhất hành, giai năng cảm thụ đáo vi diệu thanh tịnh pháp âm.

MC | BD | MG | Demo |
© All my music resources are for promotional purposes and trial only. Please do not write these links at any web pages! I do not encourage the distribution/piracy of illegal music whatsoever. All of the provided content are copyrights to the rightfully holders. If you enjoy the CDs posted, please BUY ORIGINAL CD to support the artists!
Tools - Foobar2000 - EZ CD Audio Converter - CUETools - WinRAR - XRECODE