-->

User config

Search

Categories

[Xiao, Chiba] Du Rusong (杜如松) - Lian Tai Ning Xiang (莲台凝香) (2009) [WAV]

Posted by Trung Tue on Feb 12, 2012 with 0 Comments
Du Rusong (杜如松) - Lian Tai Ning Xiang (莲台凝香) (2009)
| WAV+CUE | 329MB | Xiao Solo, Chiba, Chinese Instrumental Music |

专辑中文名: 莲台凝香
艺术家: 杜如松
音乐类型: 民乐
出版者: 杭州承香堂
发行时间: 2009年

Tracklist:
01 - 蓮台凝香 (蕭) Lian Tai Ning Xiang (Xiao) ...9:08
Liên Đài Ngưng Hương (Tiêu)
02 - 調子 (尺八) Diao Zi (Chiba) ...3:16
Điệu Tử (Xích Bát)
03 - 虛鈴 (尺八) Xu Ling (Chiba) ...5:55
Hư Linh (Xích Bát)
04 - 五方佛 (蕭) Wu Fang Fo (Xiao) ...8:10
Ngũ Phương Phật (Tiêu)
05 - 魚山遺韻 (尺八) Yu Shan Yi Yun (Chiba) ...6:18
Ngư Sơn Di Vận (Xích Bát)
06 - 華嚴字母 (蕭) Hua Yan Zi Mu (Xiao) ...10:30
Hoa Nghiêm Tự Mẫu (Tiêu)
07 - 紫野鈴暮 (尺八) Zi Ye Ling Mu (Chiba) ...7:20
Tử Dã Linh Mộ (Xích Bát)
08 - 云來集 (大笛) Yun Lai Ji (Dadi) ...5:12
Vân Lai Tập (Đại Địch)

CM | BD | MG | Demo | Password: vnltue

© All my music resources are for promotional purposes and trial only. Please do not write these links at any web pages! I do not encourage the distribution/piracy of illegal music whatsoever. All of the provided content are copyrights to the rightfully holders. If you enjoy the CDs posted, please BUY ORIGINAL CD to support the artists!
Tools - Foobar2000 - EZ CD Audio Converter - CUETools - WinRAR - XRECODE