User config

Search

Categories

[Folk/Guzheng] Fu Na (付娜) - Bai Du Shao (佰度烧 古筝) (2012) [FLAC]

Posted by TUE on Jun 6, 2012 with 3 Comments
Fu Na (付娜) - Bai Du Shao (佰度烧 古筝)
| FLAC+CUE | 360 MB | Folk/Guzheng/Instrumental | 2012 |

专辑中文名: 佰度烧 古筝
艺术家: 付娜
音乐类型: 民乐
资源格式: FLAC
发行时间: 2012年05月

Tracklist:
01.  长城调 ( 美女泪) Cháng Chéng Diào (Měi Nǚ Lèi)
Trường Thành Điệu (Mỹ Nữ Lệ)
02.  井岗山上太阳红 Jǐng Gǎng Shān Shàng Tài Yáng Hóng
Tỉnh Cương San Thượng Thái Dương Hồng
03.  战台风 Zhàn Tái Fēng
Chiến Đài Phong
04.  高山流水 Gāo Shān Liú Shuǐ
Cao Sơn Lưu Thủy
05.  香山射鼓 Xiāng Shān Shè Gǔ
Hương San Xạ Cổ
06.  渔舟唱晚 Yú Zhōu Chàng Wǎn
Ngư Chu Xướng Vãn
07.  山丹丹花开红艳艳 Shān Dān Dān Huā Kāi Hóng Yàn Yàn
Sơn Đan Đan Hoa Khai Hồng Diễm Diễm
08.  寒鸦戏水 Hán Yā Xì Shuǐ
Hàn Nha Hí Thủy
09.  银河碧波 Yín Hé Bì Bō
Ngân Hà Bích Ba
10.  暗香 Àn Xiāng
Ám Hương
11.  东海渔歌 Dōng Hǎi Yú Gē
Đông Hải Ngư Ca
12.  绣金匾 Xiù Jīn Biǎn
Tú Kim Biển
13.  闹元宵 Nào Yuán Xiāo
Nháo Nguyên Tiêu

BD | MG | DG | Demo | vnltue


Other Albums:
Fu Na - Melody Of Lights On Fishing Boats (渔光曲) (2004) [APE]
Fu Na - The Guzheng Is Red I (筝红壹·不了情) (2004) [WAV]
Fu Na - The Guzheng Is Red II (筝红贰·胭脂扣) (2005) [FLAC]
Fu Na - Zheng Xin Qing Ge (筝心情歌) (2007) [WAV]
Fu Na - Si Si Ru Kou (丝丝入扣) (2007) [APE]
Fu Na - Zheng Buddha (佛筝) (2008) [FLAC]
Fu Na - Si Si Ru Kou (丝丝入扣) II (2008) [APE]
Fu Na - Plum Blossom (梅花引) (2008) [FLAC]
Fu Na & Ka Luo Er - The First Chemical Element IV (2006) [APE]
Fu Na - Magical Zheng (神筝 Thần Tranh) (2006) [APE]
Fu Na & Huang Jiang Qin - Face To Face II (Guzheng VS Erhu) (2007) [FLAC]
Fu Na & Gao Zhi Jian - Face To Face III (Guzheng VS Violoncello) (2009) [APE]
Fu Na - Zheng Gu (筝鼓 Tranh Cổ) (2009) [FLAC]
Fu Na & Xiao Chun - Zheng Qing Sakesi 2 (2011) [WAV]
Fu Na - Guzheng Appreciation (古筝鉴赏) (2011) [2CD] [APE]
Fu Na - Bai Du Shao (佰度烧 古筝) (2012) [FLAC]
Fu Na - Zai Jian Yang Liu (再见杨柳) (2013) [WAV]
Fu Na - Impression - The Ink Danqing (印象·水墨丹青) (2013) [WAV]
Fu Na & Yang Xian - Golden Miracle (金色奇迹) (2014) [WAV]
Fu Na - Lovesickness Guzheng (相思) (2014) [WAV]
Fu Na - In Love (相恋 Tương Luyến) (2016) [WAV]
© I am currently in the process of removing ADF.ly links from my website and will upload new links when I have some free time. There's a large number of ADF.ly links on my website, so it's not possible to remove them all at once, especially considering my busy schedule with daily tasks!

In fact, the MF/CM/BD/MG links are still active, but they are hidden within ADF links, and the ADF links have been sold to Linkvertise. Normally, when you click on an ADF link, it redirects to Linkvertise, which contains numerous annoying advertisements. I don't want you to feel uncomfortable with that, so I've set up ADF to automatically redirect to my notification page. For any links where I have removed ADF, they will not redirect to this notification page.

The download links will be redirected to the page "redirect.html" with URL encoding, and this redirect page contains my advertisements. Thank you for reading and listening!
© All my music resources are for promotional purposes and trial only. Please do not write these links at any web pages! I do not encourage the distribution/piracy of illegal music whatsoever. All of the provided content are copyrights to the rightfully holders. If you enjoy the CDs posted, please BUY ORIGINAL CD to support the artists!
Tools - MusicScope - Spek - CUETools - WinRAR - XRECODE

 1. Cái này nghe cả album thì thế nào nhỉ, làm ơn chỉ cho mình với
  Mail: copvan0204@yahoo.com

  ReplyDelete
  Replies
  1. @Ngô Văn Dân: Ở đây mình chỉ để 1 bài để nghe thử thui, do đó muốn nghe cả album thì bạn phải tải cd về máy (với các link mình đã đăng ở trên), rùi dùng Foobar2000 hay trình nghe nhạc nào đó có hỗ trợ định dạng lossless để nghe. (^-^)b

   Delete
  2. Cám ơn bạn rất nhiều!

   Delete