Tuesday, June 2, 2009

[Erhu] Tao Pei Li (陶培力) - Pathos Of Love (千愁记旧情 Qian Chou Ji Jiu Qing) (2006) [WAV]

Tao Pei Li (陶培力) - Pathos Of Love (千愁记旧情)
Đào Bồi Lực - Thiên Sầu Kí Cựu Tình
| WAV+CUE | 396 MB | Erhu/Instrumental | 2006 |

专辑中文名: 二胡·千愁记旧情
艺术家: 陶培力
资源格式: WAV
发行时间: 2006年
地区: 大陆

Tracklist:
01. 京华春梦 Dream In The Old City
Kinh Hoa Xuân Mộng
02. 情难枕 No Rely
Tình Nan Chẩm
03. 片片枫叶情 Maple Love
Phiến Phiến Phong Hiệp Tình
04. 梅花三弄 Three Pieces Of Plum Blossom
Mai Hoa Tam Lộng
05. 千愁记旧情 Pathos Of Love
Thiên Sầu Kí Cựu Tình
06. 英雄泪 Hero Tear
Anh Hùng Lệ
07. 哭砂 Cry Sand
Khốc Sa
08. 女人花 Woman-flower
Nữ Nhân Hoa
09. 相思风雨中 Miss You In The Rain
Tương Tư Phong Vũ Trung
10. 一起走过的日子 Days We Were Together
Nhất Khởi Tẩu Quá Đích Nhật Tử
11. 旧梦不须记 Let The Old Dream Pass
Cựu Mộng Bất Tu Kí
12. 肯去承担爱 Bear Duty Of Love
Khẳng Khứ Thừa Đảm Ái

BD | MG | Demo1 2 3 | Password: vnltue


Other Albums:
Tao Pei Li - Da Yin Tian Lai (大音天籁) (2012) [WAV]
Tao Pei Li & Huang Bo - When Saxophone Met Erhu (2012) [WAV]
Tao Pei Li - The Most Beautiful Grassland String (草原天弦) (2011) [WAV]
Tao Pei Li - Pathos Of Love (千愁记旧情) (2006) [WAV]
  © All my music resources are for promotional purposes and trial only. Please do not write these links at any web pages! I do not encourage the distribution/piracy of illegal music whatsoever. All of the provided content are copyrights to the rightfully holders. If you enjoy the CDs posted, please BUY ORIGINAL CD to support the artists!
Tools - Foobar2000 - EZ CD Audio Converter - CUETools - WinRAR 5 - Faasoft

1 comment: