User config

Search

Categories

[Sanxian, Instrumental] Zhao Na (赵娜) - Sanxian Yin Zou Zhuan Ji (三弦演奏专辑) (2006) [FLAC]

Posted by TUE on Apr 5, 2009 with 1 Comments
Zhao Na - Sanxian Yin Zou Zhuan Ji
Triệu Na (赵娜) - Tam Huyền Diễn Tấu Chuyên Tập (三弦演奏专辑)
| FLAC+CUE | 284MB | Sanxian/Folk/Instrumental | 2006 |

专辑名称: 三弦演奏专辑(四) 赵娜
专辑艺人: 赵娜
发行公司: 杰盛唱片
ISRC: CN-A63-06-354-00/A.J6
资源出处:潇原抓分享
发行时间: 2006年

Tracklít:
01.浏阳河 Lưu Dương Hà
Liú Yáng Hé
02.阿里山的姑娘 A Lý San Đích Cô Nương
A Lĭ Shan De Gu Niáng
03.太阳岛 Thái Dương Đảo
Tài Yáng Dăo
04.康定情歌 Khang Định Tình Ca
Kang Dìng Qíng Ge
05.美丽的草原 Mỹ Lệ Đích Thảo Nguyên
Mĕi Lì De Căo Yuán
06.敖包相会 Ngao Bao Tương Hội
Áo Bao Xiāng Huì
07.远方的客人请你留下来
Viễn Phương Đích Khách Nhân Thỉnh Nễ Lưu Hạ Lai
Yuăn Fang De Kè Rén Qĭng Nĭ Liù Xià Lái
08.高天上的流云 Cao Thiên Thượng Đích Lưu Vân
Gao Tian Shàng De Liú Yún
09.森吉德玛 Sâm Cát Đức Mã
Sen Jí Dé Mă
10.小河淌水 Tiểu Hà Thảng Thủy
Xiăo Hé Tăng Shuĭ
11.九九艳阳天 Cửu Cửu Diễm Dương Thiên
Lè Lè Yàn Yáng Tian
12.  洪湖水浪打浪 Hóng Hú Shuǐ Làng Dǎ Làng
Hồng Hồ Thủy Lãng Đả Lãng

CM | BD | MG | Demo |

© I am currently in the process of removing ADF.ly links from my website and will upload new links when I have some free time. There's a large number of ADF.ly links on my website, so it's not possible to remove them all at once, especially considering my busy schedule with daily tasks!

In fact, the MF/CM/BD/MG links are still active, but they are hidden within ADF links, and the ADF links have been sold to Linkvertise. Normally, when you click on an ADF link, it redirects to Linkvertise, which contains numerous annoying advertisements. I don't want you to feel uncomfortable with that, so I've set up ADF to automatically redirect to my notification page. For any links where I have removed ADF, they will not redirect to this notification page.

The download links will be redirected to the page "redirect.html" with URL encoding, and this redirect page contains my advertisements. Thank you for reading and listening!
© All my music resources are for promotional purposes and trial only. Please do not write these links at any web pages! I do not encourage the distribution/piracy of illegal music whatsoever. All of the provided content are copyrights to the rightfully holders. If you enjoy the CDs posted, please BUY ORIGINAL CD to support the artists!
Tools - MusicScope - EZ CD Audio Converter - CUETools - WinRAR - XRECODE