-->

User config

Search

Categories

[Hulusi/Xun] Hou Chang Qing - Xiao Ao Cang Hai (Tiếu Ngạo Thương Hải) (2006) [WAV]

Posted by Trung Tue on Aug 22, 2009 with 0 Comments
Hou Chang Qing - Xiao Ao Cang Hai
Hầu Trường Thanh (侯长青) - Tiếu Ngạo Thương Hải (笑傲沧海)
| WAV+CUE (486 MB) | Hulusi, Xun | Instrumental | 2006 |

专辑中文名: 葫芦丝&埙.笑傲沧海.DSD
艺术家: 侯长青
发行时间: 2006年08月
地区: 大陆
制作发行:广州龙源影视公司
唱片出品:天津文化艺术音像出版社
ISRC:CN-C10-06-312-00/A.J6

Tracklist:
01.世间始终你好 You Are The Best In The World
Thế Giản Thủy Chung Nễ Hảo
02.希望 Hope
Hy Vọng
03.伤心太平洋 Sad Pacific Ocean
Thương Tâm Thái Bình Dương
04.沧海一声笑 A Laughter From The Seas
Thương Hải Nhất Thanh Tiếu
05.上海滩 Shanghai Beach
Thượng Hải Than
06.梅花三弄 Dally Of The Fate
Mai Hoa Tam Lộng
07.天若有情 If Sky Have Love
Thiên Nhược Hữu Tình
08.爱江山更爱美人 Love Country But More Love Beauty
Ái Giang San Canh Ái Mỹ Nhân
09.铁血丹心 Iron Blood Red Heart
Thiết Huyết Đan Tâm
10.神话 The Myth (What Way Can I Say Love)
Thần Thoại
11.天长地久 Love Will Last Forever
Thiên Trường Địa Cửu
12.万水千山总是情 Friendship And Love
Vạn Thủy Thiên Sơn Tổng Thị Tình
13.新鸳鸯蝴蝶梦 New Mandarin Duck Butterfly Dream
Tân Uyên Ương Hồ Điệp Mộng

BD | MG | Demo | Password: vnltue

© All my music resources are for promotional purposes and trial only. Please do not write these links at any web pages! I do not encourage the distribution/piracy of illegal music whatsoever. All of the provided content are copyrights to the rightfully holders. If you enjoy the CDs posted, please BUY ORIGINAL CD to support the artists!
Tools - Foobar2000 - EZ CD Audio Converter - CUETools - WinRAR - XRECODE