-->

User config

Search

Categories

[Folk/Dizi] Li Chen - Masters Of Chinese Traditional Music Solo Appreciation - Dizi (2006) [FLAC]

Posted by Trung Tue on Aug 14, 2009 with 0 Comments
Li Chen - Masters Of Chinese Traditional Music Solo Appreciation - Dizi
李晨 - 中国民乐大师纯独奏 - 笛子
Lý Thần - Trung Quốc Dân Nhạc Đại Sư Thuần Độc Tấu - Địch Tử
| FLAC+CUE | 361 MB | Folk/Dizi/Instrumental | 2006 |

名称:笛子
主演:李晨

Tracklist:
01 姑苏行 Cô Tô Hành
Journey To Suzhou
02 春江花月夜 Xuân Giang Hoa Nguyệt Dạ
Moonlit Night And River In Spring
03 秋湖月夜 Thu Hồ Nguyệt Dạ
Moonlight Autumn Night By The Lake
04 苏武牧羊 Tô Vũ Mục Dương
Su Wu Herding Sheep
05 紫竹调 Tử Trúc Điều
Purple Bamboo Tune
06 行街 Hành Nhai
Roaming On The Street
07 欢乐歌 Hoan Nhạc Ca
A Cheerful Song
08 牧笛 Mục Địch
The Shepherds Pipe
09 梅花三弄 Mai Hoa Tam Lộng
Plum Blossom
10 二春到湘江 Nhị Xuân Đáo Tương Giang
Spring Comes To Xing River
11 枉凝眉 Uổng Ngưng My (Hồng Lâu Mộng)
Do Not Knit The Brows
12 鹧鸪飞 Chá Cô Phi
Flying Partridge

CM | BD | MG | Demo | Password: vnltue


Other Albums:
Chen Chuan - Guitar (2006) [FLAC]
Yu Qiu Xuan - Guzheng (2006) [FLAC]
Li Chen - Dizi (2006) [FLAC]
Du Cong - Bawu (2006) [FLAC]
Zhou Wei - Erhu (2006) [FLAC]
Zhang Xue & Liu Gen - Yangqin (2006) [FLAC]
© All my music resources are for promotional purposes and trial only. Please do not write these links at any web pages! I do not encourage the distribution/piracy of illegal music whatsoever. All of the provided content are copyrights to the rightfully holders. If you enjoy the CDs posted, please BUY ORIGINAL CD to support the artists!
Tools - Foobar2000 - EZ CD Audio Converter - CUETools - WinRAR - XRECODE