User config

Search

Categories

[Guzheng] Various Artists - Cha Yun Guzheng (茶韵古筝 Trà Vận Cổ Tranh) (2006) (2CD) [APE]

Posted by TUE on Nov 25, 2009 with 0 Comments
Various Artists - Cha Yun Guzheng (茶韵古筝 Trà Vận Cổ Tranh) (2CD)
| APE+CUE+LOG | 762 MB | Guzheng, Instrumental | 2006 |

中文名称:茶韵古筝I-II
所属类别:纯音乐
I S R C:CN-F13-00-302-00/A.J6
发行时间:2006年

Tracklist:
CD1
01. 独角戏 Dú Jiǎo Xì
Độc Giác Hí
02. 伤痕 Shāng Hén
Thương Ngân
03. 味道 Wèi Dao
Vị Đạo
04. 真的好想你 Zhēn De Hǎo Xiǎng Nǐ
Chân Đích Hảo Tưởng Nễ
05. 心太软 Xīn Tài Ruǎn
Tâm Thái Nhuyễn
06. 月亮惹的祸 Yuè Liang Rě De Huò
Nguyệt Lượng Nhạ Đích Họa
07. 爱情故事 Ài Qíng Gù Shì
Ái Tình Cố Sự
08. 哭砂 Kū Shā
Khốc Sa
09. 梅花三弄 Méi Huā Sān Nòng
Mai Hoa Tam Lộng
10. 叹十声 Tàn Shí Shēng
Thán Thập Thanh
11. 追梦人 Zhuī Mèng Rén
Truy Mộng Nhân
12. 一世情缘 Yī Shì Qíng Yuán
Nhất Thế Tình Duyên
13. 容易受伤的女人 Róng Yì Shòu Shāng De Nǚ Rén
Dung Dịch Thụ Thương Đích Nữ Nhân
14. 其实你不懂我的心 Qí Shí Nǐ Bù Dǒng Wǒ De Xīn
Kỳ Thực Nễ Bất Đổng Ngã Đích Tâm
15. 爱上一个不回家的人 Ài Shang Yī Gè Bù Huí Jiā De Rén
Ái Thượng Nhất Cá Bất Hồi Gia Đích Nhân

CD2
01. 新鸳鸯蝴蝶梦 Xīn Yuān Yang Hú Dié Mèng
Tân Uyên Ương Hồ Điệp Mộng
02. 雾里看花 Wù Lǐ Kàn Huā
Vụ Lí Khán Hoa
03. 花心 Huā Xīn
Hoa Tâm
04. 飘雪 Piāo Xuě
Phiêu Tuyết
05. 把根留住 Bǎ Gēn Liú Zhù
Bả Căn Lưu Trú
06. 知心爱人 Zhī Xīn Ài Rén
Tri Tâm Ái Nhân
07. 很爱伤 Hěn Ài Shāng
Ngận Ái Thương
08. 羞答答的玫瑰静悄悄的开 Xiū Dā Dā De Méi Gui Jìng Qiāo Qiāo De Kāi
Tu Đáp Đáp Đích Mân Côi Tĩnh Thiểu Thiểu Đích Khai
09. 明明白白我的心 Míng Míng Bái Bái Wǒ De Xīn
Minh Minh Bạch Bạch Ngã Đích Tâm
10. 山不转水转 Shān Bù Zhuǎn Shuǐ Zhuǎn
San Bất Chuyển Thủy Chuyển
11. 爱江山更爱美人 Ài Jiāng Shān Gēng Ài Měi Rén
Ái Giang Sơn Canh Ái Mỹ Nhân
12. 我想去桂林 Wǒ Xiǎng Qù Guì Lín
Ngã Tưởng Khứ Quế Lâm
13. 梦中蝴蝶 Mèng Zhōng Hú Dié
Mộng Trung Hồ Điệp
14. 滚滚红尘 Gǔn Gǔn Hóng Chén
Cổn Cổn Hồng Trần
15. 我不想说 Wǒ Bù Xiǎng Shuō
Ngã Bất Tưởng Thuyết
16. 把悲伤留给自己 Bǎ Bēi Shāng Liú Gěi Zì Jǐ
Bả Bi Thương Lưu Cấp Tự Kỷ

CM | BD | MG | Demo | Password: vnltue

© I am currently in the process of removing ADF.ly links from my website and will upload new links when I have some free time. There's a large number of ADF.ly links on my website, so it's not possible to remove them all at once, especially considering my busy schedule with daily tasks!

In fact, the MF/CM/BD/MG links are still active, but they are hidden within ADF links, and the ADF links have been sold to Linkvertise. Normally, when you click on an ADF link, it redirects to Linkvertise, which contains numerous annoying advertisements. I don't want you to feel uncomfortable with that, so I've set up ADF to automatically redirect to my notification page. For any links where I have removed ADF, they will not redirect to this notification page.

The download links will be redirected to the page "redirect.html" with URL encoding, and this redirect page contains my advertisements. Thank you for reading and listening!
© All my music resources are for promotional purposes and trial only. Please do not write these links at any web pages! I do not encourage the distribution/piracy of illegal music whatsoever. All of the provided content are copyrights to the rightfully holders. If you enjoy the CDs posted, please BUY ORIGINAL CD to support the artists!
Tools - MusicScope - Spek - CUETools - WinRAR - XRECODE