-->

User config

Search

Categories

[Guzheng] VA - Guzheng Chu Shui Lian (古筝出水莲 Cổ Tranh Xuất Thủy Liên) (1995) [FLAC]

Posted by Trung Tue on Nov 25, 2009 with 0 Comments
VA - Guzheng Chu Shui Lian (古筝出水莲 Cổ Tranh Xuất Thủy Liên)
| FLAC+CUE | 325MB | Guzheng/Folk/Instrumental | 1995 |

专辑名称: 古筝出水莲
出版社:珠影白天鹅音像出版社
ISRC:CNF239540900
条形码:9787884911455

Tracklist:
01 出水莲 Xuất Thủy Liên
Chu Shuĭ Lián
02 蕉窗夜雨 Tiêu Song Dạ Vũ
Jiao Chuang Yè Yŭ
03 翡翠登潭 Phỉ Thúy Đăng Đàm
Fĕi Cuì Deng Tán
04 高山流水 Cao San Lưu Thủy
Gao Shan Liú Shuĭ
05 寒鸦戏水 Hàn Nha Hí Thủy
Hán Ya Xì Shuĭ
06 春江花月夜 Xuân Giang Hoa Nguyệt Dạ
Chun Jiang Hua Yuè Yè
07 妆台秋思 Trang Đài Thu Tư
Zhuang Tái Qiu Si
08 一点金 Nhất Điểm Kim
Yi Diăn Jin
09 战台风 Chiến Đài Phong
Zhàn Tái Feng
10 银河碧波 Ngân Hà Bích Ba
Yín Hé Bì Bo

Bonus Tracks:
高山流水 High Mountain And Floating Water
城里的月光 Moonlight In The City

4S | SH | PC | BD | MG | Demo1 2 | Password: vnltue
© All my music resources are for promotional purposes and trial only. Please do not write these links at any web pages! I do not encourage the distribution/piracy of illegal music whatsoever. All of the provided content are copyrights to the rightfully holders. If you enjoy the CDs posted, please BUY ORIGINAL CD to support the artists!
Tools - Foobar2000 - EZ CD Audio Converter - CUETools - WinRAR - XRECODE