User config

Search

Categories

[Folk/Instrumental] VA - Yin Le Shi Hua (Âm Nhạc Thi Họa) - Qiu (Thu) (2008) [DTS 5.1]

Posted by TUE on Dec 9, 2009 with 5 Comments
音乐诗画 秋
Yin Le Shi Hua (Âm Nhạc Thi Họa) - Qiu (Thu)
| DTS 5.1 (504 MB) | Guzheng, Xiao, Saxophone, Guitar | Vol.3 | 2008 |

唱片名称:音乐诗画4CD 春夏秋冬 DTS - 秋
发行公司:雨音唱片 Vũ Âm Xướng Phiến
出版时间:2008年
资源类型:DTS-WAV

Tracklist:
01.在那银色的月光下-三重唱 Tại Na Ngân Sắc Đích Nguyệt Quang Hạ - Tam Trùng Xướng
Zài Nă Yín Sè De Yuè Guang Xià - San Chóng Chàng
02.深深的海洋-水晶琴 Thâm Thâm Đích Hải Dương - Thủy Tinh Cầm
Shen Shen De Hăi Yáng - Shuĭ Jing Qín
03.丰收歌-古筝 Phong Thu Ca - Cổ Tranh
Feng Shou Ge - Gŭ Zheng
04.月亮河-英文 Nguyệt Lượng Hà - Anh Văn
Yuè Liàng Hé - Ying Wén
05.千言万语-萨克斯 Thiên Ngôn Vạn Ngữ - Tát Khắc Tư (Saxophone)
Qian Yán Wàn Yŭ - Sà Kè Si
06.垄上行-对唱 Lũng Thượng Hành - Đối Xướng
Lǒng Shàng Xíng - Duì Chàng
07.南国蕉窗-洞箫 Nam Quốc Tiêu Song - Đỗng Tiêu
Nán Guó Jiao Chuang - Dòng Xiao
08.我们的田野-古筝 Ngã Môn Đích Điền Dã - Cổ Tranh
Wǒ Men De Tián Yĕ - Gŭ Zheng
09.五百里-英文 Ngũ Bách Lý - Anh Văn
Wŭ Băi Lĭ - Ying Wén
10.涛声依旧-吉他 Đào Thanh Y Cựu - Cát Tha (Guitar)
Tao Sheng Yi Jiù - Jí Ta
11.星星索-水晶琴 Tinh Tinh Tác - Thủy Tinh Cầm
Xing Xing Suǒ - Shuĭ Jing Qín
12.夕阳情怀-古筝 Tịch Dương Tình Hoài - Cổ Tranh
Xì Yáng Qíng Huái - Gŭ Zheng

BD | MG | Demo | Password: vnltue


Other Albums:
Yin Le Shi Hua (Âm Nhạc Thi Họa) - Dong (Đông) [DTS 5.1] Vol.4
Yin Le Shi Hua (Âm Nhạc Thi Họa) - Qiu (Thu) [DTS 5.1] Vol.3
Yin Le Shi Hua (Âm Nhạc Thi Họa) - Xia (Hạ) [DTS 5.1] Vol.2
Yin Le Shi Hua (Âm Nhạc Thi Họa) - Chun (Xuân) [DTS 5.1] Vol.1
© I am currently in the process of removing ADF.ly links from my website and will upload new links when I have some free time. There's a large number of ADF.ly links on my website, so it's not possible to remove them all at once, especially considering my busy schedule with daily tasks!

In fact, the MF/CM/BD/MG links are still active, but they are hidden within ADF links, and the ADF links have been sold to Linkvertise. Normally, when you click on an ADF link, it redirects to Linkvertise, which contains numerous annoying advertisements. I don't want you to feel uncomfortable with that, so I've set up ADF to automatically redirect to my notification page. For any links where I have removed ADF, they will not redirect to this notification page.

The download links will be redirected to the page "redirect.html" with URL encoding, and this redirect page contains my advertisements. Thank you for reading and listening!
© All my music resources are for promotional purposes and trial only. Please do not write these links at any web pages! I do not encourage the distribution/piracy of illegal music whatsoever. All of the provided content are copyrights to the rightfully holders. If you enjoy the CDs posted, please BUY ORIGINAL CD to support the artists!
Tools - MusicScope - Spek - CUETools - WinRAR - XRECODE

 1. How to open dts File extension ?
  Thanks.

  ReplyDelete
 2. Use Foobar2000& DTS Plugins:
  http://www.foobar2000.org/components/view/foo_input_dts

  ReplyDelete
 3. part #2 and #3 are missing from both FileFactory and EnterUpload.... can you please re-upload?

  Thanks....

  ReplyDelete
 4. @chavalit-s:

  New link updated! :D

  ReplyDelete