User config

Search

Categories

[Folk/Instrumental] VA - Yin Le Shi Hua (Âm Nhạc Thi Họa) - Xia (Hạ) (2008) [DTS 5.1]

Posted by TUE on Dec 9, 2009 with 2 Comments
音乐诗画 夏
Yin Le Shi Hua (Âm Nhạc Thi Họa) - Xia (Hạ)
| DTS 5.1 (528 MB) |
Vol.2 | 2008 |
| Erhu, Guzheng, Dizi, Pipa, Saxophone, Guitar |

唱片名称:音乐诗画4CD 春夏秋冬 DTS - 夏
发行公司:雨音唱片 Vũ Âm Xướng Phiến
出版时间:2008年
资源类型:DTS-WAV

Tracklist:

01.月光下的凤尾竹- 葫芦丝 Nguyệt Quang Hạ Đích Phượng Vĩ Trúc - Hồ Lô Ti
Yuè Guang Xià De Fèng Wĕi Zhú - Hú Lú Si
02.踏浪-笛子 Đạp Lãng - Địch Tử
Tà Làng - Dí Zi
03.美丽的草原我的家-古筝 Mỹ Lệ Đích Thảo Nguyên Ngã Đích Gia - Cổ Tranh
Mĕi Lì De Căo Yuán Wǒ De Jia - Gŭ Zheng
04.山不转水转-萨克斯 San Bất Chuyển Thủy Chuyển - Tát Khắc Tư (Saxophone)
Shan Bù Zhuăn Shuĭ Zhuăn - Sà Kè Si
05.洪湖水浪打浪-琵琶二胡 Hồng Hồ Thủy Lãng Đả Lãng - Tỳ Bà Nhị Hồ
Hóng Hú Shuĭ Làng Dă Làng - Pí Bà Èr Hú
06.乡间的小路-笛子 Hương Giản Đích Tiểu Lộ - Địch Tử
Xiang Xiàn De Xiăo Lù - Dí Zi
07.美丽的梭罗河-吉他 Mỹ Lệ Đích Toa La Hà - Cát Tha (Guitar)
Mĕi Lì De Suo Luó Hé - Jí Ta
08.太阳岛上- 笛子 Thái Dương Đảo Thượng - Địch Tử
Tài Yáng Dăo Shàng - Dí Zi
09.夏日里的最后一朵玫瑰-水晶琴 Hạ Nhật Lý Đích Tối Hậu Nhất Đóa Mân Côi - Thủy Tinh Cầm
Xià Rì Lĭ De Zuì Hòu Yi Duǒ Méi Gui - Shuĭ Jing Qín
10.海港之夜-童声合唱&Nbsp; Hải Cảng Chi Dạ - Đồng Thanh Hợp Xướng
Hăi Găng Zhi Yè - Tóng Sheng Hé Chàng
11.荷花颂-竹笛 Hà Hoa Tụng - Trúc Địch
Hé Hua Sòng - Zhú Dí
12.彩云追月- 萨克斯 Thải Vân Truy Nguyệt - Tát Khắc Tư (Saxophone)
Căi Yún Zhui Yuè - Sà Kè Si

BD | MG | Demo | Password: vnltue


Other Albums:
Yin Le Shi Hua (Âm Nhạc Thi Họa) - Dong (Đông) [DTS 5.1] Vol.4
Yin Le Shi Hua (Âm Nhạc Thi Họa) - Qiu (Thu) [DTS 5.1] Vol.3
Yin Le Shi Hua (Âm Nhạc Thi Họa) - Xia (Hạ) [DTS 5.1] Vol.2
Yin Le Shi Hua (Âm Nhạc Thi Họa) - Chun (Xuân) [DTS 5.1] Vol.1
© I am currently in the process of removing ADF.ly links from my website and will upload new links when I have some free time. There's a large number of ADF.ly links on my website, so it's not possible to remove them all at once, especially considering my busy schedule with daily tasks!

In fact, the MF/CM/BD/MG links are still active, but they are hidden within ADF links, and the ADF links have been sold to Linkvertise. Normally, when you click on an ADF link, it redirects to Linkvertise, which contains numerous annoying advertisements. I don't want you to feel uncomfortable with that, so I've set up ADF to automatically redirect to my notification page. For any links where I have removed ADF, they will not redirect to this notification page.

The download links will be redirected to the page "redirect.html" with URL encoding, and this redirect page contains my advertisements. Thank you for reading and listening!
© All my music resources are for promotional purposes and trial only. Please do not write these links at any web pages! I do not encourage the distribution/piracy of illegal music whatsoever. All of the provided content are copyrights to the rightfully holders. If you enjoy the CDs posted, please BUY ORIGINAL CD to support the artists!
Tools - MusicScope - EZ CD Audio Converter - CUETools - WinRAR - XRECODE