User config

Search

Categories

[Guzheng] Various Artists - Guzheng Xin Zou (古筝新奏 Cổ Tranh Tân Tấu) (1996) [APE]

Posted by TUE on Jan 1, 2010 with 0 Comments
Various Artists - Guzheng Xin Zou (古筝新奏 Cổ Tranh Tân Tấu)
| APE+CUE | 383 MB | Guzheng, Erhu, Dizi, Instrumental | 1996 |

专辑中文名: 古筝新奏
艺术家: 群星
版本: 中国轻音乐
发行时间: 1996年

Tracklist:
01. 万水千山总是情 Vạn Thủy Thiên Sơn Tổng Thị Tình
Wàn Shuǐ Qiān Shān Zǒng Shì Qíng
02. 风雨同路 Phong Vũ Đồng Lộ
Feng Yŭ Tòng Lù
03. 偏偏喜欢你 Thiên Thiên Hỉ Hoan Nễ
Pian Pian Xĭ Huan Nĭ
04. 京华春梦 Kinh Hoa Xuân Mộng
Jing Huá Chun Mèng
05. 海上花 Hải Thượng Hoa
Hăi Shàng Hua
06. 顺流逆流 Thuận Lưu Nghịch Lưu
Shùn Liú Nì Liú
07. 渴望 Khát Vọng
Kĕ Wàng
08. 难忘今宵 Nan Vong Kim Tiêu
Nán Wàng Jin Xiao
09. 草原之夜 Thảo Nguyên Chi Dạ
Căo Yuán Zhi Yè
10. 帝女花 Đế Nữ Hoa
Princess Changping (Emperor's Daughter Flower)
11. 旧梦不须记 Cựu Mộng Bất Tu Kí
Dreams Do Not Have To Remember
12. 禅院钟声 Thiện Viện Chung Thanh
Chán Yuàn Zhong Sheng
13. 南屏晚钟 Nam Bình Vãn Chung
Nán Píng Wăn Zhong
14. 往事如烟 Vãng Sự Như Yên
Wǎng Shì Rú Yān
15. 不装饰你的梦 Bất Trang Sức Nễ Đích Mộng
Don't Decorate Your Dream
16. 两忘烟水里 Lưỡng Vong Yên Thủy Lý
Liăng Wàng Yan Shuĭ Lĭ
17. 千王之王 Thiên Vương Chi Vương
Qian Wáng Zhi Wáng

CM | BD | MG | Demo1 2 | Password: vnltue

© I am currently in the process of removing ADF.ly links from my website and will upload new links when I have some free time. There's a large number of ADF.ly links on my website, so it's not possible to remove them all at once, especially considering my busy schedule with daily tasks!

In fact, the MF/CM/BD/MG links are still active, but they are hidden within ADF links, and the ADF links have been sold to Linkvertise. Normally, when you click on an ADF link, it redirects to Linkvertise, which contains numerous annoying advertisements. I don't want you to feel uncomfortable with that, so I've set up ADF to automatically redirect to my notification page. For any links where I have removed ADF, they will not redirect to this notification page.

The download links will be redirected to the page "redirect.html" with URL encoding, and this redirect page contains my advertisements. Thank you for reading and listening!
© All my music resources are for promotional purposes and trial only. Please do not write these links at any web pages! I do not encourage the distribution/piracy of illegal music whatsoever. All of the provided content are copyrights to the rightfully holders. If you enjoy the CDs posted, please BUY ORIGINAL CD to support the artists!
Tools - MusicScope - Spek - CUETools - WinRAR - XRECODE